Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

Strony: [1]
DrukujPobierz PDF
Autor Wątek: Zaawansowany rotator obrazów  (Przeczytany 75570 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Kifer71
Gość
« : 10.03.2007, 15:06:32 »

   carew25 widząc mój tutorial GIMP potrafi - kolejny przykład zastosowania GAP, zadał mi pytanie:

Cytuj
mam pytanko, czy potrafiłbyś zrobić podobny efekt ze zmienianiem się zdjęć w inne, tyle że aby te paski się obracały, a nie zmniejszały. Podobny efekt był w videoclipie Akona i snoop dogga - i wanna love you.

   Czy potrafiłbyś Kifer? Zadałem sobie to pytanie. Jak "nie"? Ja? "Stary harcerz" Mrugnięcie , mając jeszcze tak świetne narzędzie jak GIMP, nie dałbym rady?
Dobra, koniec żartów i przechwalania się jaki to ja jestem dobry. Mrugnięcie Uśmiech

   Tutek dla osób zapoznanych w średnim stopniu z GIMP-em i dodatkiem GAP (GIMP Animation Package), co nie oznacza, że początkujący nie mogą spróbować.

Autor: Kifer71
Oryginał: Właśnie patrzysz na niego.
Inspiracja: Prośba carew25
Program: GIMP 2.2.x + dodatek GAP GIMP Animation Package
Link do GAP i nie tylko.

   Zgłaszaj ewentualne błędy, za które z góry przepraszam. Pisałem tego tutka fragmentami przez tydzień więc mogłem się gdzieś pomylić. Liczę na twoją wyrozumiałość.   Zaczynaj.

Przygotowanie obrazów wyjściowych

1.   Otwórz lub stwórz dwa obrazy o wymiarach 300 x 200 pikseli. Równie dobrze możesz pobrać te widoczne poniżej.

   Najlepszy efekt pracy końcowej uzyskasz, gdy oba obrazy wyjściowe będą miały podobną kolorystykę i małą liczbę barw. Animacja to nic innego jak plik w formacie gif, czyli maksymalnie 256 kolorach, a co za tym idzie niskiej jakości. Obrazy zbytnio rozbudowane kolorystycznie stracą dużo na swoim wyglądzie.

2.   Zapisz oba obrazy pod dowolnymi nazwami, najlepiej w formacie png. Możesz je zamknąć.
3.   Otwórz nowy obraz o wymiarach 300 x 200 pikseli i przezroczystym tle.
4.   Zapisz go jako np. warstwy.xcf.

   Teraz wklej utworzone wcześniej obrazy na osobne warstwy do warstwy.xcf

5.   Z menu Plik w obrazie warstwy.xcf wybierz Otwórz jako nową warstwę i z okna dialogowego wybierz najpierw jeden, potem drugi obraz.
6.   Usuń warstwę Tło.
7.   Duplikuj każdą z nich, tak aby uzyskać po dziesięć warstw jednego i drugiego obrazu.
8.   Dla wygody w dalszym przerabianiu tuta nadaj im nazw, dla pierwszego obrazu:
   obraz pierwszy 1, obraz pierwszy 2 i tak do obraz pierwszy 10.
   Analogicznie dla drugiego obrazu:
   obraz drugi 1, obraz drugi 2 i tak do obraz drugi 10.
9.   W zakładce Warstwy poustawiaj je w następującej kolejności:

   Teraz zaczyna się zabawa z prowadnicami i kadrowaniem warstw.

10.   Upewnij się czy w menu Widok masz zaznaczone opcje Widok prowadnic i Przyciągaj do prowadnic.
11.   Ustaw dwie poziome prowadnice. Pierwszą na górnej krawędzi obrazu, drugą na krawędzi dolnej, czyli na pozycji 0 i 200 pikseli.
12.   Ustaw jedenaście pionowych prowadnic. Pierwsza na lewej krawędzi obrazu, druga na 30 pikselach, trzecia na 60 i tak co 30 pikseli, aż do ostatniej, która ma być na prawej krawędzi obrazu. Patrz rysunek poniżej:   Czerwone linie symbolizują prowadnice.

13.   Wybierz narzędzie Zaznaczanie obszarów prostokątnych (R).
14.   W zakładce Opcje narzędzia ustaw Stały rozmiar, Wysokość = 200, Szerokość = 30 pikseli.
15.   Aktywuj warstwę obraz pierwszy 1.
16.   Zaznacz obszar między lewą krawędzią obrazu a pierwszą prowadnicą. Poniżej masz rysunek poglądowy. Czerwona ramka to granice zaznaczenia.17.   Z menu Warstwa wybierz Kadruj warstwę. Obszar poza zaznaczeniem zostanie wymazany, a sama warstwa przycięta do rozmiarów zaznaczenia.
18.   Aktywuj warstwę obraz drugi 1.
19.   Z menu Warstwa wybierz Kadruj warstwę. Obszar poza zaznaczeniem zostanie wymazany, a sama warstwa przycięta do rozmiarów zaznaczenia.
20.   Teraz aktywuj warstwę obraz pierwszy 2.
21.   Zaznacz na niej obszar miedzy drugą pionową, a trzecią prowadnicą.
22.   Ponownie wybierz Kadruj warstwę.
23.   Aktywuj i kadruj warstwę obraz drugi 2.

   Podobnie postępujesz z kolejnymi warstwami. Po zakończeniu kadrowania, widok w zakładce Warstwy ma się przedstawiać następująco:   Warstwy obrazu drugiego wyglądają podobnie.

24.   Zapisz obraz.
25.   Zminimalizuj obraz.

Nie zamykaj obrazu warstwy.xcf, gdyż dodatek GAP będzie z niego korzystał w dalszej pracy nad animacją.   Teraz kilka wskazówek dla osób nie zapoznanych z GAP-em.

26.   Utwórz nowy folder na potrzeby animacji, w którym dodatek GAP będzie zapisywał pliki w formacie xcf. Każdy taki plik będzie później osobną klatką animki. Po zakończeniu pracy będzie można go usunąć. Ja swój nazwałem animacja.
27.   Otwórz nowy obraz o rozmiarach 300 x 200 pikseli.
28.   Zapisz go pod dowolną nazwą według wzoru dowolna nazwa_000001.xcf. Mój nosi nazwę animacja_000001.xcf.

Nie używaj w nazwach folderu i pliku polskich znaków diakrytycznych.

29.   Warstwę Tło obrazu animacja_000001.xcf możesz pozostawić nie wypełnioną. Pod koniec pracy z animacją dodatek GAP doda białe tło. Jeśli zamierzasz mieć inny kolor tła niż białe, to w tej chwili jest dobry moment aby wypełnić je wybranym kolorem.   W tym momencie rozpoczniesz animowanie wcześniej stworzonych obrazów.

Etap pierwszy

30.   Z menu Video wybierz Duplicate Frames....
31.   W oknie dialogowym przesuń suwak N razy (N-times) na pozycję 59 co da ci w sumie 60 klatek animacji.
32.   Z menu Video wybierz Move Path. Poniżej widzisz obraz okna dialogowego Ścieżki ruchu (Move Path). Czerwone ramki pokazują funkcje używane przy tym tutorialu.A” - Obraz źródłowy (Source Image/Layer), warstwa poddawana animacji,
B” - Tryb kroku (Stepmode), zachowanie się animowanej warstwy,
C” - Uchwyt (Handle) , wskazanie punktu (czerwona kropka na przecięciu linii współrzędnych w oknie podglądu J), dla którego będą ustawiane współrzędne X i Y - E położenia warstwy wybranej w Obraz źródłowy (Source Image/Layer) A,
D” - Aktualny punk (Current Point),    wybrany punkt animacji,
E” - współrzędne uchwytu C,
F” - Zmiana rozmiaru (Scale and Modify), Szerokość (Width) i Wysokość (Height) wyrażane w procentach,
G” - Perspektywa (Perspective), skalowanie perspektywy, w przypadku niniejszego tutka zmieniać będziesz tylko współrzędne y,
H” - Ramka kluczowa (Keyframe), określa klatkę, na której ma się zakończyć dany punkt animacji D,
I” - Skalowanie proporcjonalne,
J” - Okno podglądu,
K” - Edycja punktów kontrolnych:
   - „K1” - Dodaj punkt (Add Point), dodaje kolejny punkt animacji,
   - „K2” - Wstaw punkt (Insert Point), wstawianie punktu animacji,
   - „K3” - Poprzedni punkt (Prev Point), wybór punktu animacji,
   - „K4” - Następny punkt (Next Point), wybór punktu animacji,
   - „K5” - Otwórz (Open), wybór zapisanych parametrów punktów animacji,
   - „K6Zapisz (Save), zapis parametrów punktów animacji do pliku,
L” - Instant Apply, włącza i wyłącza widok w oknie podglądu, J, warstwy wybranej w Obraz źródłowy (Source Image/Layer)  A,
M” - Od ramki (From Frame), określa, od której klatki rozpocznie się animowanie warstwy wybranej w Obraz źródłowy (Source Image/Layer)  A, a Do ramki (To Frame), określa klatkę ostatnią,
N” - Podgląd animacji (Anim Preview), umożliwia obejrzenie animacji przed jej zapisaniem,
O” - Ok, zapisanie animacji.

33.   Ustaw Obraz źródłowy (Source Image/Layer) wybierając z rozwijanego menu warstwę obraz pierwszy 1.
34.   Tryb kroku (Stepmode) ustaw na Brak (None).
35.   Uchwyt (Handle) ustaw na Środek (Center).
36.   Ustaw współrzędne E, X = 150, Y = 100.
37.   Zaznacz opcję Instant Apply.
38.   Kliknij w Dodaj punkt (Add Point).
39.   Kliknij w zakładkę Perspektywa (Perspective).
40.   Zmień parametry y2 i y4 na 0.800.
41.   Wróć do zakładki Zmiana rozmiaru (Scale and Modify).
42.   Kliknij w Skaluj proporcjonalnie .
43.   Zmień Szerokość (Width) na 4.0. W oknie podglądu będzie widoczna tylko cienka linia.

   Teraz musisz określić, od której klatki animacja bieżącej warstwy ma się zaczynać i na której kończyć.

44.   Suwak Od ramki (From Frame) automatycznie ustawił się na pierwszą klatkę animacji i tak go pozostaw.
45.   Suwak Do ramki (To Frame) ustaw na piątą klatkę.   W tym momencie warto zapisać ustawienia punktów kontrolnych.

46.   Kliknij w Zapisz (Save) K6.
47.   W oknie dialogowym wybierz folder, w którym zapiszesz parametry punktów.
48.   Nazwij plik - animacja1.path_points.
49.   Kliknij w Ok.
50.   W oknie Ścieżki ruchu (Move Path) kliknij w Podgląd animacji (Anim Preview).
51.   W oknie dialogowym kliknij w Exact obiect on frames.
52.   Scale preview ustaw na 100.
53.   Frame rate ustaw na 10.   Po kliknięciu w Ok pojawią się dwa okna: nowy obraz bez nazwy i okno podglądu animacji. Obejrzyj animkę. Zamknij oba okna nie zapisując obrazu.

54.   Jeśli animacja jest prawidłowa w oknie Podgląd animacji (Anim Preview) kliknij w Ok.

   Podgląd animacji:55.   W zakładce Warstwy obrazu animacja_000001.xcf wyłącz widok warstwy obraz pierwszy 1. W tym kroku chodzi o to, by nie widzieć tej warstwy w podglądzie okna Ścieżki ruchu (Move Path). Nie jest to konieczne, mnie po prostu wygodniej się tak pracuje. Pamiętaj aby na końcu etapu włączyć widok.
56.   Z menu Video wybierz Move Path....
57.   Ustaw Obraz źródłowy (Source Image/Layer) – warstwa obraz drugi 1.
58.   Powtórz kroki z pkt 34 do pkt 37.
59.   W zakładce Perspektywa (Perspective) zmień parametry y1 i y3 na 0.800.
60.   W zakładce Zmiana rozmiaru (Scale and Modify) kliknij w Skaluj proporcjonalnie.
61.   Zmień Szerokość (Width) na 4.0.
62.   Kliknij w Dodaj punkt (Add Point).
63.   Zmień Szerokość (Width) na 100.0.
64.   W zakładce Perspektywa (Perspective) zmień parametry y1 i y3 na 1.000.
65.   Kliknij w Dodaj punkt (Add Point) aby dodać trzeci punkt animacji. Nie zmieniaj żadnych ustawień.
66.   Kliknij w Dodaj punkt (Add Point) dodając czwarty punkt animacji.
67.   W zakładce Perspektywa (Perspective) zmień parametry y2 i y4 na 0.800.
68.   W zakładce Zmiana rozmiaru (Scale and Modify) sprawdź czy łańcuszek symbolizujący skalowanie proporcjonalne jest rozłączony i zmień Szerokość (Width) na 4.0.

   Przyszła kolej na ustawienie klatek kluczowych Ramka kluczowa (Keyframe) poszczególnych punktów animacji.

69.   Klikaj w Poprzedni punkt (Prev Point) do momentu, gdy w opcji Aktualny punk (Current Point) ustawisz drugi punkt animacji [ 2] z [ 4].
70.   W okienku Ramka kluczowa (Keyframe) ustaw 10.
71.   Kliknij w Następny punkt (Next Point) wybierając trzeci punkt animacji ([ 3] z [ 4]).
72.   Klatkę kluczową w Ramka kluczowa (Keyframe) ustaw na 28.

   Suwakami Od ramki (From Frame) i Do ramki (To Frame) określ zakres klatek animowanej warstwy. Animację poprzedniej warstwy zakończyłeś]aś) na piątej klatce, tak więc bieżącą warstwę zaczynasz animować od klatki szóstej.

73.   Od ramki (From Frame) ustaw na 6.
74.   Do ramki (To Frame) ustaw na 32.
75.   Obejrzyj animację klikając w Podgląd animacji (Anim Preview).
76.   Zamknij podgląd i obraz tymczasowy.77.   Jeśli wszystko wygląda wygląda jak powyżej zapisz parametry punktów do pliku nadając mu nazwę animacja2.path_points.
78.   W oknie Ścieżki ruchu (Move Path) kliknij Ok.
79.   Otwórz ponownie okno Ścieżki ruchu (Move Path) wybierając Video -> Move Path... w oknie obrazu animacja_000001.xcf.
80.   Ustaw Obraz źródłowy (Source Image/Layer) – warstwa obraz pierwszy 1.
81.   Powtórz kroki z pkt 34 do pkt 37.
82.   W zakładce Perspektywa (Perspective) zmień parametry y1 i y3 na 0.800.
83.   W zakładce Zmiana rozmiaru (Scale and Modify) kliknij w Skaluj proporcjonalnie.
84.   Szerokość (Width) ustaw na 4.0.
85.   Dodaj drugi punkt animacji klikając w Dodaj punkt (Add Point).
86.   Szerokość (Width) ustaw na 100.0.
87.   W zakładce Perspektywa (Perspective) ustaw parametry y1 i y3 na 1.000.
88.   Dodaj trzeci punkt animacji.
89.   Ustaw klatkę kluczową dla drugiego punktu animacji na 37.
90.   Suwak Od ramki (From Frame) przesuń na 33.

   W oknie podglądu animacji, jeśli wszystko jest ok, zobaczysz:91.   Zapisz ustawienia punktów kontrolnych do pliku nadając mu nazwę animacja3.path_points
92.   W oknie Ścieżki ruchu (Move Path) kliknij Ok.

   Koniec etapu pierwszego. Dalej już pójdzie szybciej. Uśmiech

   Możesz oczywiście obejrzeć animację klikając na Video -> Playback... w obrazie animacja_000001.xcf. W oknie podglądu, jeśli masz ochotę, pobaw się opcjami:   , a sama animacja powinna wyglądać tak:

Etap drugi

   Etap drugi jest podobny do etapu pierwszego. Inne są wstawiane w Obraz źródłowy (Source Image/Layer) animowane warstwy, ilość punktów kontrolnych, klatki kluczowe, które będą się automatycznie ustawiać na żądanej pozycji i parametry Od ramki (From Frame) oraz Do ramki (To Frame).

   Uwaga:
   Jak zauważyłeś(aś) przy każdym otwarciu okna Ścieżki ruchu (Move Path) w pierwszej kolejności wykonywane są cztery, za każdym razem takie same, ruchy. Chodzi mi o punkty 34 – 37. W dalszej części można pominąć pkt 36 czyli „Ustaw współrzędne C, X = 150, Y = 100”, ponieważ przy otwieraniu zapisanych parametrów punktów kontrolnych współrzędne ustawią się same. Musisz więc pamiętać tylko o trzech czynnościach:
Tryb kroku (Stepmode) ustaw na Brak (None).
Uchwyt (Handle) ustaw na Środek (Center).
Zaznacz opcję Instant Apply.
Wydawane przeze mnie polecenie „Otwórz okno Ścieżki ruchu (Move Path)” jest równoznaczne z ich wykonaniem.

   Ważne jest też, aby najpierw ustawić suwaki Od ramki (From Frame) i Do ramki (To Frame), a dopiero potem otwierać zapisane pliki parametrów punktów kontrolnych path_points. Jeśli zrobisz to w innej kolejności to ramki kluczowe ustawią się w złym miejscu i zajdzie potrzeba ich edycji. Chodzi tu o pliki animacja2.path_points i animacja3.path_points. Niestety przy pliku animacja1.path_points zmuszony(a) będziesz edytować ramki kluczowe dla drugiego punktu animacji, który w dalszej części zwiększy swoją liczbę punktów z dwóch do trzech.

93.   Otwórz okno Ścieżki ruchu (Move Path).
94.   Jako Obraz źródłowy (Source Image/Layer) ustaw warstwę obraz pierwszy 2.
95.   Suwak Do ramki (To Frame) ustaw na 7.
96.   W Edycja punktów kontrolnych kliknij w Otwórz (Open) K5 i otwórz plik animacja1.path_points.
97.   Kliknij w Poprzedni punkt (Prev Point) aby przejść do pierwszego punktu animacji.
98.   Teraz duplikuj pierwszy punkt animacji klikając w Wstaw punkt (Insert Point).
99.   Ustaw klatkę kluczową w okienku Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji na 3.
100.   Obejrzyj animację, powinna wyglądać tak:101.   Zamknij okno podglądu i plik tymczasowy, i jeśli wszystko jest w porządku zapisz parametry punktów animacji do pliku animacja1.path_points klikając w Zapisz (Save). Wyskoczy okienko z pytaniem czy chcesz nadpisać plik, odpowidasz twierdząco klikając w Overwrite:102.   W oknie Ścieżki ruchu (Move Path) kliknij Ok.
103.   Ponownie otwórz Ścieżki ruchu (Move Path).
104.   Jako Obraz źródłowy (Source Image/Layer) ustaw warstwę obraz drugi 2.
105.   Suwak Od ramki (From Frame) ustaw na 8.
106.   Suwak Do ramki (To Frame) ustaw na 34.
107.   Otwórz plik parametrów punktów kontrolnych animacja2.path_points
108.   Podejrzyj animację:109.   Pozamykaj zbędne okna i zapisz animkę w oknie Ścieżki ruchu (Move Path).
110.   Otwórz okno Ścieżki ruchu (Move Path).
111.   W Obraz źródłowy (Source Image/Layer) ustaw warstwę obraz pierwszy 2.
112.   Ustaw Od ramki (From Frame) na 35.
113.   Otwórz plik animacja3.path_points parametrów dla punktów animacji.
114.   Obejrzyj animkę:115.   Zapisz animację w oknie Ścieżki ruchu (Move Path).

   Koniec etapu drugiego.   Przez etap trzeci przeprowadzę cię w wielkim skrócie. Utrwalisz sobie wszystkie czynności potrzebne w dalszej pracy. Do etapu czwartego i kolejnych podam tylko najważniejsze parametry.

Etap trzeci

116.   W oknie Ścieżki ruchu (Move Path) jako Obraz źródłowy (Source Image/Layer) ustaw warstwę obraz pierwszy 3.
117.   Suwak Do ramki (To Frame) ustaw na 9.
118.   Otwórz plik animacja1.path_points.
119.   Dla drugiego punktu animacji ustaw Ramka kluczowa (Keyframe) na 5.
120.   Po obejrzeniu animacji zapisz klatki klikając Ok w oknie Ścieżki ruchu (Move Path).
121.   Ponownie otwórz okno Ścieżki ruchu (Move Path) i ustaw jako Obraz źródłowy (Source Image/Layer) warstwę obraz drugi 3.
122.   Suwak Od ramki (From Rame) na 10.
123.   Suwak Do ramki (To Frame) na 36.
124.   Otwórz plik animacja2.path_points.
125.   Zapisz klatki.
126.   Ścieżki ruchu (Move Path) - Obraz źródłowy (Source Image/Layer) warstwa obraz pierwszy 3.
127.   Suwak Od ramki (From Rame) na 37.
128.   Otwórz plik animacja3.path_points.
129.   Zapisz klatki.

   Koniec etapu trzeciego.


   Teraz podam tylko najważniejsze parametry następnych etapów.

Etap czwarty

   - Pierwsze otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 4,
      b)   Do ramki (To Frame) = 11,
      c)   plik animacja1.path_points,
      d)   Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji = 7.

   - Drugie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz drugi 4,
      b)   Od ramki (From Frame) = 12,
      c)   Do ramki (To Frame) = 38,
      d)   plik animacja2.path_points.
      
   - Trzecie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 4,
      b)   Od ramki (From Frame) = 39,
      c)   plik animacja3.path_points.Etap piąty

   - Pierwsze otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 5,
      b)   Do ramki (To Frame) = 13,
      c)   plik animacja1.path_points,
      d)   Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji = 9.

   - Drugie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz drugi 5,
      b)   Od ramki (From Frame) = 14,
      c)   Do ramki (To Frame) = 40,
      d)   plik animacja2.path_points.
      
   - Trzecie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 5,
      b)   Od ramki (From Frame) = 41,
      c)   plik animacja3.path_points.Etap szósty

   - Pierwsze otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 6,
      b)   Do ramki (To Frame) = 15,
      c)   plik animacja1.path_points,
      d)   Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji = 11.

   - Drugie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz drugi 6,
      b)   Od ramki (From Frame) = 16,
      c)   Do ramki (To Frame) = 42,
      d)   plik animacja2.path_points.
      
   - Trzecie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 6,
      b)   Od ramki (From Frame) = 43,
      c)   plik animacja3.path_points.Etap siódmy

   - Pierwsze otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 7,
      b)   Do ramki (To Frame) = 17,
      c)   plik animacja1.path_points,
      d)   Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji = 13.

   - Drugie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz drugi 7,
      b)   Od ramki (From Frame) = 18,
      c)   Do ramki (To Frame) = 44,
      d)   plik animacja2.path_points.
      
   - Trzecie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 7,
      b)   Od ramki (From Frame) = 45,
      c)   plik animacja3.path_points.Etap ósmy

   - Pierwsze otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 8,
      b)   Do ramki (To Frame) = 19,
      c)   plik animacja1.path_points,
      d)   Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji = 15.

   - Drugie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz drugi 8,
      b)   Od ramki (From Frame) = 20,
      c)   Do ramki (To Frame) = 46,
      d)   plik animacja2.path_points.
      
   - Trzecie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 8,
      b)   Od ramki (From Frame) = 47,
      c)   plik animacja3.path_points.Etap dziewiąty

   - Pierwsze otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 9,
      b)   Do ramki (To Frame) = 21,
      c)   plik animacja1.path_points,
      d)   Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji = 17.

   - Drugie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz drugi 9,
      b)   Od ramki (From Frame) = 22,
      c)   Do ramki (To Frame) = 48,
      d)   plik animacja2.path_points.
      
   - Trzecie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 9,
      b)   Od ramki (From Frame) = 49,
      c)   plik animacja3.path_points.Etap dziesiąty

   - Pierwsze otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 10,
      b)   Do ramki (To Frame) = 23,
      c)   plik animacja1.path_points,
      d)   Ramka kluczowa (Keyframe) dla drugiego punktu animacji = 19.

   - Drugie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz drugi 10,
      b)   Od ramki (From Frame) = 24,
      c)   Do ramki (To Frame) = 50,
      d)   plik animacja2.path_points.
      
   - Trzecie otwarcie okna Ścieżki ruchu (Move Path):
      a)   warstwa obraz pierwszy 10,
      b)   Od ramki (From Frame) = 51,
      c)   plik animacja3.path_points.   Teraz pozostało tylko zapisać animację do pliku w formacie gif.

130.   Z menu Video wybierz Frames to Image....

Podglądając animację zauważyłeś(aś), że klatka [/b]1[/b] i od 55 do 60 są identyczne. W wybranym przed chwilą oknie Ramki do obrazu (Framest to Image) będzie można usunąć zbędne ramki.

131.   Ustaw suwak Do ramki (To Frame) na 54.

GAP domyślnie chce zapisać animację z prędkością 24 ramek na sekundę. Nasza animacja ma ich mieć dziesięć. Zmienisz więc wpis w okienku Nazwa bazowa warstwy (Layer Basename).

132.   Zamień wpis 41ms na 100ms w opcji Nazwa bazowa warstwy (Layer Basename).133.   Kliknij w Ok w oknie Ramki do obrazu (Framest to Image). Powstanie nowy obraz bez nazwy.
134.   W zakładce Warstwy nowo powstałego obrazu kliknij dwa razy LPP w nazwę najniższej warstwy frame_000001 (100ms) w celu umożliwienia edycji jej nazwy. Zmień wpis na frame_000001 (1500ms) co wydłuży czas wyświetlania tej klatki do 1,5 sekundy.
135.   Podobnie postępujesz z warstwą frame_000028 (100ms) zmieniając wpis 100ms na 1500ms.
136.   Teraz z menu Filtry wybierz Animacja -> Optymalizuj (różnica). Powstanie kolejny obraz bez nazwy.
137.   Zapisz przed chwilą utworzony obraz w formacie gif pamiętając o zaznaczeniu opcji Zapisz jako animację w oknie eksporu.

   Gotowe.K71


« Ostatnia zmiana: 28.11.2009, 20:25:00 wysłane przez ƥevel » Zapisane
theo
Nowicjusz

Reputacja: 2 Offline Offline

Wiadomości: 1
Galeria Użytkownika

theo


Zobacz profil
« Odpowiedz #1 : 16.12.2007, 02:15:14 »

mam problem, nie wiem czemu, w punkcie pierwszym zduplikowałem framsy N=59, teraz chcem odpalić MOVE PATH i się nie daje, wyskakuje error iż powinienem nazwać plik nazwa_000001.xcf. wszsytko było by ok, ale właśnie tak nazwałem ten plik: animacja_000001.xcf, i oczywiście w pogotowiu mam zminimalizowny warstwy.xcf. Co takiego źle robię że takie cyrki się dzieją ?
Zapisane
olcia9393
Nowicjusz

Reputacja: 2 Offline Offline

Płeć: Kobieta
GIMP: 2.4 + GAP
Licencja: Copyright
Wiadomości: 4
Galeria UżytkownikaZobacz profil
« Odpowiedz #2 : 22.06.2008, 16:35:28 »

A oto moje dziełko:

Bardzo fajny tutek i udało mi się jakoś "przebrnąć" przez niego, choć nie podważam tego, że jest przy tym mnóstwo pracy... teraz zauważyłam, że coś mi jednak nie wyszło przy tym ;(. Zaznaczam, że w którymś punkcie (nie pamiętam już w którym)trzeba zmienić ramkę kluczową, a wtedy okienko to jest nieaktywne, dlatego też pominęłam ten punkt.
Zapisane
snail
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 1
Galeria Użytkownika

snail


Zobacz profil
« Odpowiedz #3 : 27.04.2009, 10:24:28 »

Rzeczywiście robi wrażenie. Trochę się pomęczyłem ale udało się. Zastanawiam się w jaki sposób można tworzyc obrazy o podobnej kolorystyce...


* anim_2obrazy.gif (476.68 KB, 300x200 - wyświetlony 1969 razy.)
Zapisane
donslipo
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 4
Galeria Użytkownika

donslipo


Zobacz profil
« Odpowiedz #4 : 26.08.2009, 11:26:57 »

Gdy w punkcie 35 robię "Center" obraz mi znika (w animacji też się nie pojawia). O co tu chodzi? Czy ma znaczenie to że zrobiłem obraz 600x200 (poszczególne części są 60x200)?

Dobra rozgryzłem to. w punkcie "36.   Ustaw współrzędne E, X = 150, Y = 100." x musi być 300 zamiast 150.
« Ostatnia zmiana: 26.08.2009, 18:05:29 wysłane przez donslipo » Zapisane
donslipo
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 4
Galeria Użytkownika

donslipo


Zobacz profil
« Odpowiedz #5 : 27.08.2009, 09:42:50 »

Ok mam drugi problem.

Mam coś takiego:


błąd polega na tym,że przechodzenie "berzowy -> czerwony" jest szybsze od "czerwony -> berzowy" (lub na odwrót). Co poinienem zmienić?. Wydaje mi sie, że ilość klatek na każdą część.

A nawet trzeci problem:

pierwsza animacja:


2. obrót zaczyna się zanim skończy się pierwszy więc nie mogłem ustawić "135.   Podobnie postępujesz z warstwą frame_000028 (100ms) zmieniając wpis 100ms na 1500ms." (pozatym środek białej części wypadł mi na 30. klatce) + ten sam błąd co wcześniej.
« Ostatnia zmiana: 27.08.2009, 09:58:27 wysłane przez donslipo » Zapisane
4dr14n
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 1
Galeria Użytkownika

4dr14n


Zobacz profil
« Odpowiedz #6 : 27.12.2009, 23:21:41 »

Hej. Długo tu nikt nie pisał, ale może ktoś zaglądnie Chichot

Na wstępie napiszę tylko, że tutorial jest prześwietny, a sam autor powinien zostać jakimś nauczycielem (o ile już nie jest Uśmiech) Wszystko zajęło mi chyba pół dnia, albo dłużej, ale opłacało się, bo udało mi się zrobić to, co co autorowi tutoriala Mrugnięcie

Chciałem tylko spytać o te okienka, które wyskakują jak się robi podglądanej sekcji. U mnie one się nazywają "Bez nazwy" i nie są zapisane nigdzie. Po każdym podglądzie otwiera się takie okienko z jakimiś warstwami (pewnie potrzebnymi do podglądu), ale chciałem spytać, czy jeśli je zamknę po obejrzeniu każdego podglądu, to czy nie zaszkodzi to mojej pracy z plikami? Pytam, bo jak się podgląda kilkadziesiąt sekcji, to tych okienek też się tyle otwiera, a to zżera pamięć, komp wolniej chodzi, a poza tym dobrze by było mieć jakiś porządek Uśmiech - tak więc, pytanie brzmi: czy owe okienka można zamknąć, a jeśli tak, to czy trzeba je zapisywać?

Druga rzecz, o którą chciałem zapytać, to jak można edytować taki pliczek animacja1.path_points i inne tego typu. Pytam, bo w jednym miejscu zapomniałem dodać jakiejś rzeczy, a zapisałem ją już, no i teraz pasowałoby dodać tą rzecz (np od której ramki ma się zaczynać). Czy można jakoś edytować te pliki, czy trzeba wszystko od nowa robić?

Trzecie pytanie dotyczy również tych plików path_points, i dotyczy mniej więcej tego samego (czyli, że zapomniałem czegoś dodać, zmienić w okienku Move Path i chciałem wrócić do tego okienka i to "nadpisać", ale w tym przypadku robię już np. etap ósmy, a przypomniałem sobie, że w etapie 4 zapomniałem w pliku animacja2.path_point napisać od której ramki ma się zaczynać. Czy jeśli można by wrócić do tego pliku i to zapisać, to czy kolejne się już zmienią automatycznie do etapu ósmego, czy trzeba wszystko tego etapu 4 robić od nowa? No i jeśli trzeba od nowa, to czy trzeba się jakoś pozbywać wyników etapów 5, 6, 7, które zrobiłem, czy nie przejmować się nimi? A jeśli trzeba się pozbyć, to jak to zrobić? Chichot

Czwarte pytanie dotyczy tego, że jeśli nie skończę swojej pracy, a chciałbym do niej wrócić, to wiadomo, że trzeba ją zapisać - tylko nie wiem które pliki, bo format, to zapewne *.xcf.

Wiem, ze dużo pytań, ale jestem dopiero początkujący i zaczynam swoją przygodę z Gimpem :d

Z góry dzięki za odpowiedź i Pozdrawiam Mrugnięcie
« Ostatnia zmiana: 27.12.2009, 23:55:28 wysłane przez 4dr14n » Zapisane
Silterss
Emeryt

Reputacja: 4 Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
GIMP: 2.8 + GAP
JID: silterss@jabbim.com
Licencja: CC-NC-BY-SA
Wiadomości: 654
Galeria UżytkownikaZobacz profil
« Odpowiedz #7 : 28.12.2009, 17:16:53 »

Odp. 1:
Zamykaj, nic się nie stanie. Jak słusznie zauważyłeś są one potrzebne tylko w trakcie podglądu.

Odp.2:
Plik np. "animacja1.path_points" otwierasz w oknie "Ścieżka ruchu", ustawiasz wg potrzeb i zapisujesz go ponownie.

Odp. 3:
Po nadpisaniu pliku (...).path_points, gdy wykonałeś czynności z kolejnych punktów, niestety musisz się pozbyć wyników i wykonać etapy ponownie. W menu "Video" jest opcja "Usuwanie warstw klatek". Po kliknięciu na nią, pojawi się okienko z trzema suwakami. Pierwsze dwa suwaki określają z których klatek chcesz usunąć warstwy, a trzeci odpowiada za ilość usuwanych warstw z klatek. Byś lepiej to zrozumiał, to musisz sobie zdać sprawę z tego, iż GAP do budowy animacji zapisuje każdą klatkę jako osobny obraz xcf. Wejdź do folderu animacji i przejrzyj sobie te obrazy. Ich podglądanie, oczywiście nie wszystkich, ale wybiórczo, np. co 10, ułatwia zrozumienie budowy animacji. Jeszcze ważna uwaga, GAP numeruje warstwy od góry i od zera. Ustawiając suwak ilości usuwanych warstw na "0" pozbędziesz się jednej warstwy, na "1" dwóch itd. Rób to rozważnie, bo usuniętych warstw nie da się przywrócić, chyba że wcześniej skopiujesz w inne miejsce cały folder animacji.

Odp. 4
Zapisujesz tylko obrazy pomocnicze z których korzystał GAP. W przypadku powyższego tutka jest to jeden obraz "warstwy.xcf", chyba że zapisałeś go już wcześniej i nie wprowadzałeś w nim żadnych zmian. Pliki, które będą późniejszymi klatkami animacji (te o nazwach wg wzoru "dowolna nazwa_000001.xcf") nadpisywane są automatycznie. Aby ponownie edytować animację otwierasz plik z najniższym numerem, a jak dojdziesz do wprawy to będziesz otwierał plik z klatką na której zakończyłeś wcześniejszą edycję. Ja tak robię często.

Jakbyś jeszcze czegoś nie rozumiał to pisz.
« Ostatnia zmiana: 28.12.2009, 17:40:07 wysłane przez Silterss » Zapisane

Baby-Bl
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 1
Galeria Użytkownika

Baby-Bl


Zobacz profil
« Odpowiedz #8 : 05.02.2010, 22:28:38 »

Hello.

Otóż mam problem w pkt. 54. W tutorialu pokazane jest ze obrazek obraca się, zaś u mnie oddala się aff. Rozmiar mojego obrazka to 400x150. Czy mógłby mi ktoś pomóc o.O ?
« Ostatnia zmiana: 05.02.2010, 22:53:56 wysłane przez Baby-Bl » Zapisane
fevernova
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 4
Galeria Użytkownika

fevernova


Zobacz profil
« Odpowiedz #9 : 28.06.2010, 14:12:45 »

Sory za odświeżanie, ale chce się pochwalić moim efektem:

Proszę o ocenę moich wypocin :p
Zapisane
szalacen
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 6
Galeria Użytkownika

szalacen


Zobacz profil
« Odpowiedz #10 : 31.07.2010, 13:27:06 »

mam jakis problem

na samym poczatku jeszcze jak przygotowuje sie obrazy w 15 punkcie: ,,15.   Aktywuj warstwę obraz pierwszy 1. "  jak naciskam na ta warstwe debuguje mi gimpa.

oco kurde chodzi?? potrzebuje taki efekt a tu taka biba  Płacz
« Ostatnia zmiana: 31.07.2010, 16:53:50 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
yarick
Nowicjusz

Reputacja: 0 Offline Offline

Wiadomości: 1
Galeria Użytkownika

yarick


Zobacz profil
« Odpowiedz #11 : 20.06.2011, 13:41:15 »

Witam wszystkich. jestem poczatkujacym uzytkownikiem GIMPa ale mimo wszystko rzucilem sie na gleboka wode i chcialem sobie zrobic w/w rotator na strone. Wszystko idzie do dobrz az do pkt 100. Tzn rotuje mi drugi segment a pierwszego w ogole nie widze, animacja drugiego segmentu jest poprawna. Jakas podpowiedz moze?
Z gory dziekuje....
Zapisane
Strony: [1]
DrukujPobierz PDF
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPAnimacjeWątek: Zaawansowany rotator obrazów
Skocz do: