Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Tutoriale => Techniczne => Wątek zaczęty przez: pawloz on 21.09.2006, 22:42:25Tytuł: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: pawloz on 21.09.2006, 22:42:25

Ścieżki - Projektowanie i modyfikacja (V.0.3)1. Wstęp

Narzędzie ścieżki (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/narzedzie_sciezki.png) nazywane też krzywymi beziera używane jest do tworzenia skomplikowanych linii (prostych, krzywych, łamanych, figur geometrycznych itp.). Narzędzie staje się przydatne wtedy, gdy kształt, który chcemy uzyskać jest za bardzo skomplikowany by odręcznie go kreślić przy użyciu pędzla, ołówka czy aerografu, lub gdy selekcje: prostokątna i eliptyczna są nie wystarczające.

Przy pracy ze ścieżkami używa się dwóch zakładek: "Opcje narzędzia: Ścieżki" (pkt. 2) oraz zakładki "Ścieżki" (pkt. 4).2. Zakładka "Opcje narzędzia Ścieżki"

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/opcje_narzedzia_sciezki.png)

Zakładka ta otwiera się automatycznie po wybraniu narzędzia (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/narzedzie_sciezki.png).

W zakładcę widzimy (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/tryb_edycji.png) wraz z polami wyboru:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/projektowanie.png) - Tryb projektowania ścieżek,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/edycja.png) - Tryb edycji ścieżek (operacje na istniejących ścieżkach),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/przesuniecie.png) - Tryb edycji lokalizacji ścieżek(operacje na istniejących ścieżkach).

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/wielokat.png) - gdy zaznaczone: wymusza projektowanie prostych i łamanych (brak krzywych),

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/utworz_zaznaczenie.png) - przekształca ścieżkę w zaznaczenie,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rysuj_wzdluz.png) - Obrysowuje ścieżkę - kliknięcie otwiera okno "Wybór stylu rysowania" opisane niżej (pkt. 5).

3A. Słowniczek:

-LPM - lewy przycisk myszy

-PPM - prawy przycisk myszy

- zaczep:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/instr_zaczep.png)

- aktywny zaczep:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/instr_zaczep_akt.png)

- uchwyt:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/instr_uchw.png)

- prosta:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/instr_prosta.png)

- krzywa:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/instr_krzywa.png)

- składowa:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/instr_skladowa.png)


3B. Kursory i ich przeznaczenie

Poszczególne kursory osiąga się poprzez zmianę trybów pracy ((http://www.gimpuj.info/images/sciezki/projektowanie.png), (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/edycja.png), (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/przesuniecie.png)), oraz poprzez wciśnięcie klawiszy "shift", "ctrl" lub obu naraz [zrezygnowałem z szerszego opisu osiągania poszczególnych kursorów, gdyż w znaczący sposób wydłużyłoby to i skomplikowało ten poradnik].

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/kwadracik.png) - tworzy nowy zaczep nowej składowej:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/kwadrat_pusty.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/plusik.png) - na pustym obszarze dodaje kolejny zaczep do składowej, łaczy prostą nowy zaczep z poprzednim aktywnym zaczepem:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/plusik_pusty.gif)
Po kliknięciu nie musimy od razu puszczać LPM. W ten sposób możemy od razu przekształcić naszą prostą w dowolną krzywą:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/plusik_pusty_const.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/plusik.png) - na linii prostej lub krzywej dodaje kolejny zaczep(pomiędzy innymi zaczepami):
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/plusik_prosta.gif)
Po kliknięciu nie musimy od razu puszczać LPM. W ten sposób możemy od razu zmienić położenie zaczepu tworząc krzywą z dwóch prostych przyległych do zaczepu:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/plusik_prosta_cons.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/krzyzyk.png) - na pustym obszarze przesuwa całą ścieżkę:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/krzyzyk_pusty.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/krzyzyk.png) - na prostej lub krzywej zmienia jej krzywiznę (nie dodając zaczepu):
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/krzyzyk_krzywa.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/krzyzyk.png) - na zaczepie zmienia miejsce jego położenia:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/krzyzyk_zaczep.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/minusik.png) - na zaczepie odejmuje ten zaczep:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/minusik_zaczep.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/minusik.png) - na prostej lub krzywej usuwa ją (otwiera ścieżkę):
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/minusik_prosta.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/podkowa.png) - na zaczepie zamyka ścieżkę (łączy linią pierwszy zaczep z ostatnim):
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/podkowa_zaczep.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/lapka.png) - na uchwycie pozwala manipulować krzywizną linii przyłączonej do niego:
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/lapka.gif)
Wraz z wciśniętym klawiszem shift można manipulować krzywizną symetrycznie (tzn. po obu stronach zaczepu tak samo):
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/lapka_shift.gif)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/zakaz.png) - w tym momencie nie można wykonać żadnej operacji (spróbuj wcisnąć klawisze shift, ctrl lub zmienić tryb pracy)


4. Zakładka/okno "Ścieżki"

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/okno_sciezki.png)

Aby wyświetlić zakładkę "Ścieżki" należy kliknąć na zakładce LPM na trójkącik (strzałkę) (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/trojkacik.png) > Dodaj zakładkę > Ścieżki lub w menu kontekstowym obrazu LPM na: Okna dialogowe > Ścieżki.

W zakładce widoczne są wszystkie ścieżki używane w bieżącym dokumencie.

Na lewo od każdej ścieżki znajdują się:

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/oko.png) - gdy zaznaczone: ścieżka jest widoczna,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/lancuch.png) - gdy zaznaczone: .

Po dwukrotnym kliknięciu LPM na nazwę ścieżki możemy ją zmienić (nazwę).

Po kliknięciu PPM na ścieżkę rozwijane jest menu:

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/narzedzie.png) - uaktywnia narzędzie ścieżki,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/modyfikuj.png) - wyświetla okno z atrybutami (nazwą) ścieżki,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/nowa.png) - tworzy nową ścieżkę,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/podnies.png) - podnosi ścieżkę o jeden poziom,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/obniz.png) - obniża ścieżkę o jeden poziom,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/duplikuj.png) - tworzy duplikat aktualnie zaznaczonej ścieżki,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/usun.png) - usuwa zaznaczoną ścieżkę,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/polacz.png) - łączy widoczne ścieżki, tj. te, które mają zaznaczone (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/oko.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/sciezkana.png) - przekształca ścieżkę w zaznaczenie,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/dodajdo.png) - dodaje obszar wyznaczony przez ścieżkę do zaznaczenia,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/odejmijod.png) - odejmuje obszar od zaznaczenia,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/przetnijz.png) - wyznacza część wspólną ścieżki i zaznaczenia,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/zaznaczeniena.png) - przekształca zaznaczenie w ścieżkę,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rysuj.png) - Obrysowuje ścieżkę - kliknięcię otwiera okno "Wybór stylu rysowania" opisane niżej (pkt. 5),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/skopiuj.png) - kopiuje ścieżkę do schowka,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/wklej.png) - wkleja ścieżkę ze schowka,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/importuj.png) - importuje ścieżkę z pliku z grafiką wektorową (.svg),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/eksportuj.png) - eksportuje ścieżkę do pliku z grafiką wektorową (.svg),

W dolnej części zakładki "Ścieżki" znajdują się przyciski, które w większości były opisane wyżej:

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/nowa_sciezka_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/nowa.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/nowa_sciezka_dol.png) + shift - tworzy ścieżkę z użyciem ostatnich wartości,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/podniesienie_sciezki_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/podnies.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/podniesienie_sciezki_dol.png) + shift - podnosi ścieżkę na wierzch,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/obnizenie_sciezki_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/obniz.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/obnizenie_sciezki_dol.png) + shift - obniża ścieżkę na dno,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/duplikuj_sciezke_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/duplikuj.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/sciezka_na_zaznacz_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/sciezkana.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/sciezka_na_zaznacz_dol.png) + shift = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/dodajdo.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/sciezka_na_zaznacz_dol.png) + ctrl = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/odejmijod.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/sciezka_na_zaznacz_dol.png) + shift + ctrl = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/przetnijz.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/przekszt_zaznacz_na_sciezk_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/zaznaczeniena.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/przekszt_zaznacz_na_sciezk_dol.png) + shift - otwiera opcje zaawansowane przekształcania (może je kiedyś ktoś opisze),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rys_wzdl_sciezki_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rysuj.png),
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rys_wzdl_sciezki_dol.png) + shift - obrysowuje ścieżkę z uwzględnieniem ostatnich ustawień,
(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/usun_sciezke_dol.png) = (http://www.gimpuj.info/images/sciezki/usun.png).

5. Okno "Wybór stylu rysowania"

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rysowanie.png)

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rysujlinie.png) - gdy zaznaczone: rysuje linię (po ścieżce) używając ustawień wybranych poniżej,

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/szerokosc.png) - określa szerokość rysowanej lini w konkretnej jednostce (px, in, mm, pt, pc i innych),

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/styl.png) - otwiera dodatkowe opcje dla linii,

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/trzonka.png) - określa sposób zakończenia linii (tylko w ścieżkach otwartych):
pniak - zakończnie proste na równi z końcem lini ścieżki,
zaokrąglony - zakończenie zaokrąglone, wydłuża nieco ścieżkę,
prostokątny - zakończenie proste, wydłuża nieco ścieżkę.

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/grzbietu.png) - określa sposób załamania linii (tylko w ścieżkach łamanych):
zaostrzony - kąty łamanej są zaostrzone,
zaokrąglony - Kąty są zaokrąglone,
ścięty skośnie - kąty są zaostrzone i ścięte skośnie (na jednym grzbiecie powstają dwa kąty),

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/ograniczenie.png) - zaokrągla kąty grzbietu (tylko przy wyborze grzbietu zaostrzonego),

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/wzor.png) - Pozwala stworzyć linie systematycznie przerywaną poprzez klikanie na kresce i odejmowanie punktów (dodawanie przerwań),

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/poczatkowe.png) - pozwala wybrać zaprojektowany wzór kreski,

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/wygladzaj.png) - gdy zaznaczone: wygładza linię,

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/ciagla.png) - gdy zaznaczone: rysuje linię wedlug wyżej wybranych ustawień w kolorze pierwszoplanowym,

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/desen.png) - gdy zaznaczone: rysuje linię pokrytą aktywnym deseniem,

(http://www.gimpuj.info/images/sciezki/rysujnarzedziem.png) - gdy zaznaczone: rysuje linię wybranym narzędziem według jego aktualnych ustawień.


KONIECNa pewno jest trochę błędów, jak ktoś coś zauważy proszę pisać.


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: wymiaatcz01 on 20.06.2009, 20:24:37
Czy jest może taki poradnik na tym forum dotyczący warstw, masek itd ?


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mmiicc on 20.06.2009, 21:23:59
Podejrzewam, że jak napiszesz to będzie. 


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: wymiaatcz01 on 20.06.2009, 21:46:06
Podejrzewam, że jak napiszesz to będzie. 

Może za parę dni. Na razie nie mam czasu :)


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: awmater on 19.10.2009, 19:33:15
Jestem początkującym,bardzo jeszcze zielonym użytkownikiem i ten poradnik bardzo mi się podoba. Mam jednak sugestię, aby poradnik był zakończony przykładem wykonania "obrazka, grafiki" czy zastosowania tego na fotce, wtedy Poradnik byłby jeszcze bardziej zrozumiały, a przypuszczam że kilka przykładów zastosowania ścieżek nie sprawiło by Ci trudności.
Pozdrawiam i życzę sukcesów w pisaniu takich poradników. 


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Zbyma72age on 08.04.2011, 14:46:18
Czy jest może taki poradnik na tym forum dotyczący warstw, masek itd ?
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,7973.0.html


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: stasgor on 30.05.2011, 14:34:16
Witam.

Mam pytanie. Jak zmienić kolor ścieżki, by nie był to deseń czy gradient tylko jednolity kolor?
Np. mam czarno-białe zdjęcie (mapkę) i chcę w niej zaznaczyć np na czerwono pewien kształt. Jak mam to zrobić? Jest to możliwe?

Proszę o szybką odpowiedź, sprawa bardzo pilna.

Z góry dziękuję.


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: kon on 30.05.2011, 23:34:47
@wymiatacz01:moze ci sie przyda?  :'(
http://www.ikb.poznan.pl/poss/oprogramowanie/gimp/gimpowanie.htm


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Zbyma72age on 31.05.2011, 19:36:07
Witam.

Mam pytanie. Jak zmienić kolor ścieżki, by nie był to deseń czy gradient tylko jednolity kolor?
Np. mam czarno-białe zdjęcie (mapkę) i chcę w niej zaznaczyć np na czerwono pewien kształt. Jak mam to zrobić? Jest to możliwe?

Proszę o szybką odpowiedź, sprawa bardzo pilna.

Z góry dziękuję.

1. Kolor pierwszoplanowy ustawiamy na pożądany np. czerwony
2. Zaznaczeniem np. prostokątnym zaznaczam pożądany obszar
3. Teraz Zaznaczenie => Edytor zaznaczenia po otwarciu okna klikamy Rysuj wzdłuż zaznaczenia, w otwartym oknie ustalamy Rysuj linię, szerokość linii, Pełny kolor klikamy Rysuj
4. zamykamy okno Zaznaczenie
5. Teraz Zaznaczenie => Nic
i to wszystko


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Taranis on 21.07.2011, 05:08:45
Jedno mnie zastanawia. Czy istnieje możliwość utworzenia ścieżki o zaostrzonych końcach, tj. takiej która się zwęża do szerokości jednego piksela na skrajnych zaczepach? Często jest to wykorzystywane w animacji flashowej, prosty przykład można znaleźć tutaj (http://images.wikia.com/fhif/images/2/2b/Bloo.png). A może jedynym rozwiązaniem jest przy pomocy ścieżek zrobić zaznaczenie konturu takiej "spiczastej" linii i wypełnić go kolorem? Tyle, że takie rozwiązanie z kolei byłoby kłopotliwe przy mniejszych obrazkach...


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: be@ on 21.07.2011, 06:37:48
Nie bardzo rozumiem w czym problem. Tak wygląda ścieżka, o której piszesz, stworzona w Gimpie (składa się z dwóch zaczepów):

(http://wgrywacz.pl/images/622Przechwytywanie.png)

- tak wygląda rysunek na podstawie tej ścieżki, po zmianie na zaznaczenie i wypełnieniu kolorem:

(http://wgrywacz.pl/images/581Przechwytywanie1.png)

- a tak po zastosowaniu opcji "rysuj wzdłuż ścieżki" linią o grubości 1px:

(http://wgrywacz.pl/images/644Przechwytywanie2.png)

Jak widać rysunki są dość małe i wyglądają dobrze, a jeśli chcesz jeszcze mniejsze, to jaki problem przeskalować?
Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Marigold on 28.02.2012, 23:14:53
Bardzo pomocne, dziękuję!


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Maqudzia on 28.06.2012, 22:17:47
hej, mam pytanko w sprawie ścieżek. czy istnieje taka możliwość, aby jakiś tam obrazek umieścić wielokrotnie na linii ścieżki?  coś w stylu, że mam kółeczko, i chcę żeby te kółeczko miało dookoła kwiatuszki. jeśli nie da się ścieżkami, to macie pomysł jak?


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: be@ on 28.06.2012, 22:33:33
Nie wiem czy o to chodzi, ale możesz użyć opcji Rysuj wzdłuż ścieżki i odpowiedniego pędzla (w tym przypadku w kształcie kwiatka) z odpowiednio ustawionym odstępem (odległość pomiędzy kwiatkami). W ten sposób otrzymasz szlaczek z kwiatków biegnący wzdłuż ścieżki. Akurat w przypadku kółka zamiast ścieżki wystarczy użyć zaznaczenia eliptycznego i analogicznie opcji Rysuj wzdłuż zaznaczenia.


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Maqudzia on 29.06.2012, 09:09:34
hmmmm spróbuję tak :) a jest w gimpie pędzel kwiatek czy muszę go sobie ściągnąć?


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: klecior on 30.06.2012, 04:09:47
Nie przypominam sobie aby taki był. Najłatwiej będzie znaleźć szukając "floral brushes" lub po prostu "flower brushes".


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Grafik_adept on 01.07.2012, 12:36:16
Cześć
Mam takie pytanie. Tworząc ścieżkę robię to w następujący sposób.
LPM i tworzę w ten sposób pierwszy zaczep, znowu LPM w innym miejscu i już mam linię prostą. Teraz powiedzmy chcę ją zmienić na krzywą i klikam na nią, wykrzywiam. Następnie klikam LPM na kolejnym miejscu i tworzy mi się sam zaczep bez połączenia linią. Co z tym fantem zrobić? Wiem, że można zrobić najpierw same proste, a potem je wykrzywiać, ale wolałbym robić to na bieżąco.


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: ghoot on 01.07.2012, 12:49:22
Po prostu kliknij najpierw na jeden z oddzielonych od siebie zaczepów, a następnie z klawiszem Ctrl na drugi.


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Grafik_adept on 01.07.2012, 13:02:52
Po prostu kliknij najpierw na jeden z oddzielonych od siebie zaczepów, a następnie z klawiszem Ctrl na drugi.
Dzięki za odpowiedź!

=========================
Nie chcę pisać postu pod postem więc zmodyfikowałem ten.

Mam takie pytanko bo często używam ścieżek, a występuje u mnie pewna niedogodność, która praktycznie uniemożliwia mi pracę.
Mianowicie, gdy zaznaczę główne punkty i chcę modyfikować ścieżkę np. tworząc krzywe, cała ścieżka zaczyna migotać. Im bliżej punkty są ustawione tym gorzej ...
Jest na to jakiś sposób?


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: ThunderBird on 23.05.2013, 14:09:26
Mam pytanie: gdzie znajduje się menu ścieżek w GIMP-ie 2.6 ??


Tytuł: Odp: Ścieżki - Poradnik
Wiadomość wysłana przez: be@ on 24.05.2013, 01:32:19
W tym samym miejscu, co w wersji, do której jest powyższy tutorial. Po wybraniu narzędzia ścieżki powinno być w przyborniku, w opcjach narzędzia.