Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Tutoriale => Tła => Gimp gimp gimp: Ziomioslaw gimp 29.12.2012, 22:15:28Gimp: Tła pod prezentację produktów
Gimp gimp gimp: Ziomioslaw gimp 29.12.2012, 22:15:28
Tła pod prezentację produktów
Tutorial

Oryginał: Ways for designing soft backgrounds for product presentation (http://www.gimpusers.com/tutorials/background-design-for-presenting-objects)
Opracowanie: Ziomioslaw
Poziom trudności: łatwy

(http://www.gimpuj.info/gallery/thumb_8_29_12_12_10_45_55_3.png) (http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_45_55_3.png)
Tutorial napisany w wersji GIMP 2.8. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.[lp] Zaczynamy

[lp] 1. Zaczynamy od utworzenia nowego obrazu wypełnionego kolorem czarnym #000000 (rozmiar np. 1024x768 px).

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_24_23_0.png)


[lp] 2. Tworzymy dwa miękkie światła za pomocą filtra "Efekty świetlne" (Fitry -> Światło i cień -> Efekty świetlne).

[lp] 3. Otwieramy okienko tego filtra i przechodzimy na zakładkę "Światło".
Uwaga: u mnie, w GIMP-ie, w wersji 2.8.2, musiałem sobie wybrać Typ, aby reszta kontrolek w okienku odświeżyła się prawidłowo. W sumie bardzo to chyba nie będzie przeszkadzało, jeśli się tego typu nie wybierze.
Wybieramy "Typ" jako "Punktowe". Na okienku podglądu przesuwamy niebieską kropkę na środek poziomy ekranu i bliżej górnej krawędzi. Można też wpisać współrzędne bezpośrednio w kontrolki na okienku. Zwiększamy też nieco "Intensywność". Zgodnie z autorem oryginału używam żółtawo-zielonego koloru.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_24_23_1.png)


Moje wartości:
 • Typ: "Punktowe"
 • Kolor: #E9FFC6
 • Intensywność: 1,10
 • Oś X: 0,46
 • Oś Y: -0,43
 • Z: 1,00

Nie zamykamy jeszcze okienka.

[lp] 4. Wybieramy z listy "Światło 2". Tym razem wybieramy Typ: Kierunkowy, Ustawiamy punkt na środku w poziomie, ale bliżej dolnej krawędzi. Wybierzmy taki żółto pomarańczowy kolor.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_24_23_2.png)


Użyte przeze mnie wartości:
 • Typ: Kierunkowe
 • Kolor: #f4e9cb
 • Intensywność: 1,30
 • X: -0,01
 • Y: 0,75
 • Z: 1,00

[lp] 5. Przechodzimy na zakładkę "Opcje". "Odległość" ustawiamy na jakieś 0,800. To spowoduje powiększenie obszaru oświetlonego przez nasze, wcześniej zdefiniowane światła. Sprawi też, iż oba lekko się zmieszają na środku.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_24_23_3.png)


Tło jest już skończone.

[lp] 6. Wklejamy jako nową warstwę obiekt, który chcemy zaprezentować (Plik -> Otwórz jako warstwy). Zakładam, że będzie to plik już wcześniej przygotowany, z przeźroczystym tłem i na jednej warstwie dla ułatwienia.

(http://www.gimpuj.info/gallery/thumb_8_29_12_12_10_24_23_4.png) (http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_24_23_4.png)


[lp] 7. Dodamy teraz odbicie obiektu. Robimy to przez zdublowanie warstwy z obiektem (prawym przyciskiem myszy na warstwę i wybieramy opcję "Duplikuj warstwę").

[lp] 8. Nową warstwę (powinna mieć słowo "kopia" w nazwie) odbijamy pionowo: Warstwa -> Przekształcenie -> Odbij pionowo.

[lp] 9. Następnie za pomocą narzędzia Przesunięcie <przesuwanie> [M], umieszczamy nową warstwę pod jej oryginałem.

[lp] 10. Zmniejszamy Krycie warstwy-kopii, za pomocą suwaka znajdującego zwykle się nad listą warstw (ja zmniejszyłem do około 30%).

(http://www.gimpuj.info/gallery/thumb_8_29_12_12_10_30_59_0.png) (http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_30_59_0.png)


[lp] 11. Dodajemy tekst (Tekst [T]). Ja, wzorem autora, użyłem czcionki Exo.

(http://www.gimpuj.info/gallery/thumb_8_29_12_12_10_31_00_1.png) (http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_31_00_1.png)


[lp] 12. Możemy zwiększyć nasycenie tła. Wybieramy warstwę Tło i opcję: Kolory -> Barwa i nasycenie. Przesuwamy wskaźnik Nasycenia na wartość około 65.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_31_00_2.png)


I gotowe:

(http://www.gimpuj.info/gallery/thumb_8_29_12_12_10_31_00_3.png) (http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_31_00_3.png)


Kilka dodatkowych uwag:

[lp] 14. Jeśli nie przepadasz za wyraźnymi granicami kolorów, możesz całość warstwy Tło rozmyć za pomocą opcji Warstwa -> Rozmycie -> Rozmycie Gaussa. A wartość rozmycia ustawić na około 150 pikseli.

[lp] 15. Tworzenie cienia pod obiektem (uwaga: ten sposób być może niezbyt nadaje się dla prezentacji przedmiotów okrągłych - ja na moim przykładzie właśnie dlatego nie użyłem cienia, a rysunek z tego punktu został zapożyczony z oryginału):

 • Tworzymy nową przeźroczystą warstwę (nazwijmy ją np. Cień).
 • Wybieramy narzędzie Zaznaczenia prostokątnego <zaznaczenie-prostokatne> [R].
 • Rysujemy go tak jak pokazano, pod obiektem prezentacji, na szerokość obiektu.
 • Zaznaczenie wypełniamy kolorem czarnym #000000 (np. przeciągając ten kolor na zaznaczenie, lub Kubełkiem <wypelnienie> [Shift+B]).
 • Usuwamy zaznaczenie Zaznaczenie -> Brak.
 • Wybieramy Filtry -> Rozmycie -> Rozmycie Gaussa i ustawiamy na 15 pikseli.
 • Przesuwamy rezultat w odpowiednie miejsce za pomocą Przesunięcia <przesuwanie> M.

(http://www.gimpuj.info/gallery/94/8_13_03_14_7_22_47.png)

[lp] 16. Dodanie rozjaśnienia na przedmiot:

 • Wybierz warstwę z obiektem
 • Potraktuj ją filtrem: Światło i cień -> Rzucanie cienia (uwaga: możliwe, że pomimo polskiej wersji językowej GIMP-a, będziecie mieć ten filtr nazwany po angielsku: Drop Shadow). Ustawiamy: Przesunięcie X (Offset X)  i Przesunięcie Y (Offset Y) na 0, Rozmycie (Blur radious) na 120px i Krycie (Opacity) na 100 (Kolor zostawić domyślny: #000000).
 • W efekcie ostatniego kroku utworzy się nowa warstwa (domyślnie, niezależnie od wersji językowej, powinna się nazywać: Drop shadow). Klikamy na nią i zmieniamy Tryb dla tej warstwy na Wydobycie ziarna.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_31_01_4.png)
Część II

[lp] 1. Podczas gdy pierwsze tło było płynne i dwukolorowe, następne będzie charakteryzowało się skoncentrowanymi punktami światła.
   Rozpoczynamy nową pracę.

[lp] 2. Ustawiamy kolory: Biały kolor #FFFFFF jako pierwszoplanowy, czarny #000000 jako tło). Na odwrót niż to jest domyślnie.

[lp] 3. Wybieramy narzędzie Gradient <gradient> L. W jego opcjach ustawiamy Kształt jako Promienisty.

[lp] 4. Przeciągamy jedną prostą linię od środka ekranu, a kończymy na zewnątrz pracy.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_42_04_0.png)


[lp] 5. Tak otrzymaną warstwę Tło duplikujemy (powstaje warstwa nazwana: kopia: Tło).

[lp] 6. Na warstwie kopia: Tło przeprowadzamy transformację. Wybieramy narzędzie Skalowanie <skalowanie> [Shift+T] i klikamy na obrazku.
Powinien zaznaczyć się cały obraz. Przeciągając górny, środkowy punkt kontrolny, zmniejszamy naszą drugą warstwę do około jednej trzeciej swego rozmiaru (Wysokość na 257px).

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_42_04_1.png)


[lp] 7. Wracamy do warstwy Tło: transformujemy ją tak, aby wypełniła 2/3 obrazu (powyżej warstwy kopia: Tło).

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_42_05_2.png)


[lp] 8. Klikamy prawym przyciskiem myszy na stos warstw i wybieramy opcję (Warstwa ->Nowa z widoku). Utworzy się warstwa Widoczny. Ustawiam ją na szczycie.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_42_05_3.png)


[lp] 9. Dzięki filtrowi Kolor -> Barwienie, nadajemy jej kolor jaki chcemy.

[lp] 10. Jeśli pracujesz na trybie 8 bitów na kanał (GIMP 2.8 jeszcze nie obsługuje większych kanałów) możesz stwierdzić, że przejścia koloru w niektórych miejscach nie wyglądają zbyt ciekawe.
Aby się tego pozbyć użyj opcji: Filtry -> Rozmycie -> Rozmycie ruchu..., z parametrami: Długość: 100, Kąt: 180°.
Powtórz tę opcję, ale tym razem Kąt ustaw na 0°. Powinno być lepiej.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_42_05_4.png)


[lp] 11. Przesuń warstwę Widoczny na spód listy warstw.

[lp] 12. Obie warstwy: Tło i kopia: Tło należy poddać działaniu filtra: Rozmycie -> Pikselizuj. Parametry  tego filtra ustawiamy na: Szerokość piksela: 64 i Wysokość piksela: 1. Pamiętajcie, żeby kliknąć w ikonkę łańcucha (aby móc wpisać dwie różne liczby).

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_45_55_0.png)


[lp] 13. Obu warstwom zmieniamy tryb na Miękkie światło.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_45_55_1.png)


[lp] 14. Za pomocą narzędzia Perspektywa <perspektywa> Shift + P modyfikujemy warstwę kopia: Tło. Tworzymy w ten sposób wrażenie trójwymiaru.

(http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_45_55_2.png)


[lp] 15. Teraz można umieścić obiekt na środku i dodać tekst (patrz powyższe punkty).

(http://www.gimpuj.info/gallery/thumb_8_29_12_12_10_45_55_3.png) (http://www.gimpuj.info/gallery/8_29_12_12_10_45_55_3.png)


[lp] Koniec


Gimp: Odp: Tła pod prezentację produktów
Gimp gimp gimp: delmariano gimp 30.12.2012, 18:53:51
Ciekawy tutorial, fajne jest też zamiast koloru dodać teksturę. A pod obiektem wykonać cień i odbicie na podłożu.


Gimp: Odp: Tła pod prezentację produktów
Gimp gimp gimp: davlasq gimp 31.12.2012, 16:10:39
Ja jeszcze kilka błędów znalazłem, poprawiłem oczywiście :) Prócz efektu końcowego na górze nie ma także zakończenia, a także miniaturki i opisu do indeksu.


Gimp: Odp: Tła pod prezentację produktów
Gimp gimp gimp: be@ gimp 28.02.2014, 20:49:46
Wydaje mi się, że byłoby czytelniej gdyby punkty: 3,4 i 5 były podpunktami punktu 2, bo w sumie tak naprawdę nimi są.
W punkcie siódmym zamiast "cień obiektu" powinno być chyba odbicie?
W punkcie 12 do nazwy filtra "Barwa i nasycenie" przyczepiła się jakaś "Warstwa" ;D Jest też tu i ówdzie trochę literówek i jakichś mało gramatycznych sformułowań ale to mogę ew. sama poprawić :P
Pkt. 15 "Rysujemy ją jak pokazano pod obiektem prezentacji tak, na szerokość obiektu." Gdzie niby pokazano? Nie widzę takiego obrazka...
Pkt. 16 Nie napisałeś, jaki ma być kolor tego cienia


Gimp: Odp: Tła pod prezentację produktów
Gimp gimp gimp: Ziomioslaw gimp 13.03.2014, 19:29:35
Poprawione.

Wydaje mi się, że byłoby czytelniej gdyby punkty: 3,4 i 5 były podpunktami punktu 2, bo w sumie tak naprawdę nimi są.

Masz rację, ale ja bym zostawił jak jest, jako podpunkty trochę by się zbiło to wszystko w jedne wielki punkt, a tak jest jest to jakoś podzielone.

W punkcie siódmym zamiast "cień obiektu" powinno być chyba odbicie?
W punkcie 12 do nazwy filtra "Barwa i nasycenie" przyczepiła się jakaś "Warstwa" ;D
Pkt. 15 "Rysujemy ją jak pokazano pod obiektem prezentacji tak, na szerokość obiektu." Gdzie niby pokazano? Nie widzę takiego obrazka...
Pkt. 16 Nie napisałeś, jaki ma być kolor tego cienia

Poprawione.

Jest też tu i ówdzie trochę literówek i jakichś mało gramatycznych sformułowań ale to mogę ew. sama poprawić :P

Trzeba było je wskazać;P

Dodałem też ikonkę.


Gimp: Odp: Tła pod prezentację produktów
Gimp gimp gimp: be@ gimp 19.03.2014, 19:00:52
Poprawiłam literówki, błędy i różne dziwne sformułowania. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłam ale niech jeszcze ktoś sprawdzi.

Masz rację, ale ja bym zostawił jak jest, jako podpunkty trochę by się zbiło to wszystko w jedne wielki punkt, a tak jest jest to jakoś podzielone.
Nadal obstaję przy swoim zdaniu. Wg mnie taki podział może wprowadzać w błąd i przecież od tego są podpunkty, żeby się nie "zbiło", ale niech się jeszcze inni wypowiedzą :P


Gimp: Odp: Tła pod prezentację produktów
Gimp gimp gimp: be@ gimp 10.04.2014, 20:10:25
Hasia poprawiła jeszcze przegapione przeze mnie błędy. Obie uznałyśmy również, że punkt 13 jest zbędny oraz, że należy wyraźniej zaznaczyć podział tutorialu na dwie części.
Teraz już chyba jest wszystko dobrze.