Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Tutoriale => Poradniki => Gimp gimp gimp: Zbyma72age gimp 06.05.2009, 20:25:38Gimp: Nowe możliwości zastosowania odszumiania w GIMP
Gimp gimp gimp: Zbyma72age gimp 06.05.2009, 20:25:38
Poradnik
Nowe Możliwości zastosowania odszumiania w GIMP
Omówiono 3 filtry typu scripts-fu do filtracji szumów w fotografii cyfrowej.
Filtry opracowane zostały przez Lukáša Hošek`a.
Sprawdzono możliwość zainstalowania w kompilacji z GIMP(v2.6).
Są to filtry:
- Local mode filter
- Advanced noise reduction
- Impulse filter
Skrypty może zainstalować każdy użytkownik GIMP-a.
Materiał opublikowano w formacie PDF.
http://zbyma.republika.pl/pdf/Poradnik%20-%20Nowe_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_zastosowania_odszumiania_w_GIMP.pdf

Życzę zadawalających efektów.


Gimp: Odp: Poradnik - Nowe możliwości zastosowania odszumiania w GIMP
Gimp gimp gimp: Zbyma72age gimp 30.06.2015, 18:25:15
Aktualny link:
http://zbyma.gimpuj.info/Poradnik%20-%20Nowe_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_zastosowania_odszumiania_w_GIMP.pdf