Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Tutoriale => Inkscape => Wątek zaczęty przez: Kifer71 on 24.02.2008, 23:06:23Tytuł: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: Kifer71 on 24.02.2008, 23:06:23
Metalowe kulki
Tutorial

Oryginał: Simple metal orb using Inkscape (http://chrisdesign.wordpress.com/2008/02/14/simple-metal-orb-using-gradients/)
Autor: Chris
Opracowanie i tłumaczenie: Kifer (http://www.gimpuj.info/index.php?action=profile)
Poziom trudności: łatwy


(http://www.gimpuj.info/gallery/12_22_02_08_7_25_45.png)
Niniejszy poradnik nie należy do zbyt skomplikowanych. Cały efekt został uzyskany przy pomocy edycji gradientów na dwóch obiektach (kołach), dodaniu „poświaty” na dole kuli i cienia pod nią.

Tutorial napisany w wersji Inkscape 0.45. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.[lp] Zaczynamy

Część pierwsza – rysujemy kulę

[lp] 1. Otwórz nowy dokument w Inkscape.
[lp] 2. Z menu Plik wybierz Ustawienia dokumentu (http://www.gimpuj.info/gallery/12_22_02_08_9_50_56.png) (Shift + Ctrl + D).
[lp] 3. W oknie dialogowym ustaw Szerokość i Wysokość na 300 pikseli.
[lp] 4. Zamknij okno ustawień.
[lp] 5. W Pasku poleceń kliknij ikonę Dopasowuje rozmiar całej strony do okna (http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_7_05_34.png)
[lp] 6. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_7_52_19.png) (F5).
[lp] 7. Przytrzymując klawisz Ctrl narysuj koło mniej więcej o średnicy 140 pikseli. Pomocne może tu być użycie widoku siatki i zastosowanie prowadnic.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_8_06_12.png)


[lp] 8. Z menu Obiekt wybierz Wyrównaj i rozłóż (http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_7_40_42.png) (Shift + Ctrl + A).
[lp] 9. W oknie dialogowym wyrównania w sekcji Wyrównaj z rozwijanego menu Względem wybierz Strona.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_7_53_06.png)


[lp] 10. W tej samej sekcji kliknij ikony Wyśrodkuj na osi pionowej (http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_7_58_26_0.png) i Wyśrodkuj na osi poziomej (http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_7_58_26_1.png).
[lp] 11. Zamknij okno wyrównania.
[lp] 12. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie i modyfikowanie gradientów (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_11_28_44.png) (Ctrl + F1).
[lp] 13. W pasku opcji narzędzia kliknij ikonę Utwórz gradient koncentryczny (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_11_49_11.png).
[lp] 14. Rozpocznij przeciąganie gradientu z punktu o współrzędnych około X = 137, Y = 164. Współrzędne położenia kursora wyświetlane są w prawym dolnym rogu okna programu.
[lp] 15. Poustawiaj węzły gradientu jak na poniższym rysunku. Położenie górnego węzła to X = 134, Y = 253, prawego X = 231, Y = 166.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_8_24_06.png)


Kolejne kroki będą wymagały trochę większego skupienia się na tutorialu.

[lp] 16. W pasku Opcje narzędzia kliknij przycisk Edytuj. Otworzy się okno dialogowe Edytor gradientu.

Teraz krótko omówię to okienko. Na górze okna widać obecny gradient, a pod nim rozwijane menu punktów gradientu. Obecnie są tam dwa punkty. Pierwszy czarny, drugi półprzezczysto-czarny. Kliknij a się przekonasz. Naszym celem jest pięć punktów w gradiencie. Dodaje się je w bardzo prosty sposób. Wracajmy jednak do poradnika.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_8_51_10.png)


[lp] 17. W oknie Edytor gradientu kliknij trzykrotnie na przycisk Dodaj punkt. Masz teraz pięć punktów gradientu. Sprawdź to.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_9_01_15.png)


[lp] 18. Wybierz pierwszy punkt gradientu.
[lp] 19. W sekcji Kolor w punkcie kliknij zakładkę HSL.
[lp] 20. Suwak Jasność (L) przesuń maksymalnie w prawo, czyli na 255.
[lp] 21. Wybierz drugi punkt gradientu.
[lp] 22. Jasność jak poprzednio na 255.
[lp] 23. Suwak Alfa (A także na 255.
[lp] 24. W oknie edytora jest jeszcze suwaczek Przesunięcie. Ustaw go na 0,49.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_9_14_40.png)


[lp] 25. Wybierz trzeci punkt gradientu.
[lp] 26. Ustaw Jasność na 186.
[lp] 27. Alfa na 255.
[lp] 28. Przesunięcie na 0,62.
[lp] 29. Wybierz czwarty punkt gradientu.
[lp] 30. Ustaw Jasność na 0.
[lp] 31. Alfa na 255.
[lp] 32. Przesunięcie na 0,75.
[lp] 33. Wybierz piąty punkt gradientu.
[lp] 34. Ustaw Jasność na 255.
[lp] 35. Alfa na 255.
[lp] 36. Zamknij okno edycji gradientu.
[lp] 37. Z menu Obiekt wybierz Wypełnienie i kontur... (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_39_38.png) (Shift + Ctrl + F). Opcja jest też dostępna spod PPM. Otworzy się okno dialogowe Wypełnienie i kontur.
[lp] 38. W oknie Wypełnienie i kontur kliknij w zakładkę Kontur.
[lp] 39. Kliknij w ikonę Jednolity kolor (http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_10_02_10.png).
[lp] 40. Ustaw suwak Jasność na 176.
[lp] 41. Zamknij okno wypełnienia i konturu.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_9_57_24.png)


Mamy gotowy pierwszy obiekt naszej kuli. Przyszedł czas na stworzenie drugiego obiektu i edycje jego gradientu.

[lp] 42. PPM kliknij w obiekt i z rozwiniętego menu wybierz Duplikuj (http://www.gimpuj.info/gallery/12_22_02_08_9_50_56.png) (Ctrl + D). Możesz też to zrobić poprzez menu Edycja.
[lp] 43. Mimo iż będziesz widział na powielonym obiekcie gradient, przeciągnij na nim nowy jak na poniższym obrazku.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_11_08_17.png)


[lp] 44. Centralny węzeł gradientu (to ten romb) wylądował w środku drugiego obiektu. X = 150, Y = 150.
[lp] 45. Górny węzeł na współrzędnych X = 150, Y = 248.
[lp] 46. Prawy węzeł gradientu na współrzędnych X = 243, Y = 150.
[lp] 47. W pasku Opcje narzędzia kliknij przycisk Duplikuj. Zapobiegnie to edycji gradientu na pierwszym obiekcie. Nowy gradient będzie miał wyższy nr . Oba gradienty są widoczne na pasku opcji narzędzia w rozwijanym menu. Upewnij się, że masz zaznaczony ten z wyższym numerem.
[lp] 48. W pasku Opcje narzędzia kliknij przycisk Edytuj. Otworzy się znane ci już okno dialogowe Edytor gradientu.

Nie będę się teraz rozpisywał krok po kroku nad edycją gradientu. Podam tylko te jego parametry które należy zmienić.

     [op] 1 punkt gradientu
  • Alfa 0

     [op] 2 punkt gradientu
  • Przesunięcie 0,62
  • Jasność 108
  • Alfa 0

     [op] 3 punkt gradientu
  • Przesunięcie 0,70
  • Jasność 52

     [op] 4 punkt gradientu
  • Przesunięcie 0,82
  • Jasność 255
  • Alfa 0

     [op] 5 punkt gradientu
  • Alfa 0


[lp] 49. Zamknij okno edycji gradientu.
[lp] 50. Z menu Obiekt wybierz Wypełnienie i kontur... (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_39_38.png).
[lp] 51. Kliknij w zakładkę Kontur.
[lp] 52. W oknie Wypełnienie i kontur kliknij w ikonę Jednolity kolor (http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_10_02_10.png).
[lp] 53. Ustaw suwak Jasność na 93. Kulka powinna wyglądać tak:

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_12_10_39.png)


Pozostało dodać „poświatę” na dolnej części kuli i cień pod nią.

[lp] 54. Zamknij okno wypełnienia i konturu.
[lp] 55. W znany ci już sposób duplikuj drugi obiekt.
[lp] 56. Z menu Obiekt wybierz Wypełnienie i kontur... (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_39_38.png).
[lp] 57. W oknie Wypełnienie i kontur  kliknij w ikonę Jednolity kolor (http://www.gimpuj.info/gallery/12_23_02_08_10_02_10.png).
[lp] 58. Ustaw Jasność na 255.
[lp] 59. Ustaw Alfę na 51.
[lp] 60. Przejdź do zakładki Kontur.
[lp] 61. Kliknij w ikonę Bez rysowania (http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_12_39_09.png).
[lp] 62. Zamknij okno wypełnienia i konturu.
[lp] 63. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_7_52_19.png).
[lp] 64. Narysuj elipsę tak jak na poniższym obrazie. Twoja będzie mniej widoczna niż ta na poniższym obrazie, gdyż przejmie alfę z trzeciego obiektu. Możesz podobnie jak ja edytować jej przezroczystość w oknie Wypełnienie i kontur.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_12_48_16.png)


[lp] 65. Przytrzymaj klawisz Shift[/] i kliknij LPM na kulę. Powinieneś mieć zaznaczoną liniami przerywanymi elipsę i kulę.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_1_01_27.png)

[lp] 66. Z menu Ścieżki wybierz Różnica (http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_1_07_40.png) (Ctrl + -).

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_10_13_51.png)


Ostatni etap – dodawanie cienia.

[lp] 67. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków
[lp] 68. Narysuj elipsę tak jak na poniższym obrazie.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_1_27_15.png)


[lp] 69. Jeśli twoja elipsa cienia nie jest czarna to z menu Obiekt wybierz Wypełnienie i kontur... (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_39_38.png).
[lp] 70. Ustawienia jak na rysunku poniżej.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_1_32_29.png)


[lp] 71. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie i modyfikowanie gradientów (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_11_28_44.png).
[lp] 72. Zrób dwu klik na elipsie LPM.
[lp] 73. Z menu Obiekt wybierz Przenieś pod spód (http://) (End).

Kulka gotowa.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_24_02_08_8_41_08.png)
Część druga – zmiana kolorów kuli

Nie będę tu opisywał całego procesu tworzenia kuli o innym kolorze. Podam tylko dane gradientów dla pierwszego i drugiego obiektu, oraz dane konturu dla drugiego obiektu. Podane poniżej parametry dotyczą zakładki HSL w oknie edytora gradientu i konturu.

Legenda:
Prz – Przesunięcie
H – Odcień
S – Nasycenie
L – Jasność
A - Alfa

[op] złota kula

gradient obiektu pierwszego

| Prz | H   | S | L | A     |
| |   41 | 255 | 233 | 255 |
| 0,49 |   32 | 255 | 184 | 255 |
| 0,62 |   38 | 255 | 182 | 255 |
| 0,75 |   27 | 255 |  36 | 255 |
| |   34 | 255 | 164 | 255 |

         
gradient obiektu drugiego

| Prz | H   | S | L | A     |
| |     0|     0 | 255 |     0 |
| 0,62 |   34 | 255 | 108 |     0 |
| 0,70 |   33 | 255 |  42 | 255 |
| 0,82 |   28 | 255 | 239 |     0 |
| |   33 | 255 | 235 |     0 |

         
kontur obiektu drugiego

| H   | S | L | A     |
|    31| 127 |   66 | 255 |[op] brązowa kula

gradient obiektu pierwszego

| Prz | H   | S | L | A     |
| |   21 | 255 | 233 | 255 |
| 0,49 |   20 | 255 | 184 | 255 |
| 0,62 |   20 | 194 | 172 | 255 |
| 0,75 |   17 | 255 |  36 | 255 |
| |   17 | 255 | 164 | 255 |

         
gradient obiektu drugiego

| Prz | H   | S | L | A     |
| |     0|     0 | 255 |     0 |
| 0,62 |   17 | 193 | 144 |     0 |
| 0,70 |   16 | 255 |  42 | 255 |
| 0,82 |   17 | 255 | 239 |     0 |
| |   33 | 255 | 235 |     0 |

         
kontur obiektu drugiego

| H   | S | L | A     |
|    16| 127 |   66 | 255 |[lp] KoniecMiłej zabawy z Inkscape.K71(http://)


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: Natexx on 30.04.2008, 16:09:32
Świetny Tutek, bardzo bym chciała umieś robić takie kulki, ale w połowie pracy wychodzi mi takie coś:
Oto screen:
http://eexd.patrz.pl
Czemu? x/


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: Yumi-chan on 05.05.2008, 17:58:02
Świetny tutorial :) tylko miałam problem z ustawieniami gradientu w drugiej części ale jakoś się udało,
to moja pierwsza praca w Inkscape
(http://www.gimpuj.info/gallery/11240_05_05_08_5_48_04.png)i druga z innym kolorem(http://www.gimpuj.info/gallery/11240_05_05_08_5_49_09.png)


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: leo_sm on 03.04.2012, 13:04:09
Świetny tutorial. Dobrze opisany. Napotkałem jednak problem. W punkcie 47 jest polecenie by zrobić duplikat gradientu, jednak w Inkscape 0.48.2 nie mam takiej możliwości w opcjach narzędzi. Mogę tylko zduplikować cały obiekt. Czy wie ktoś może jak w tej wersji programu to zrobić?
Poradziłem sobie korzystając z warstw, ale duplikowanie gradientu było by prostsze.


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: Ryychuu on 03.04.2012, 17:10:35
Świetny tutorial. Dobrze opisany. Napotkałem jednak problem. W punkcie 47 jest polecenie by zrobić duplikat gradientu, jednak w Inkscape 0.48.2 nie mam takiej możliwości w opcjach narzędzi. Mogę tylko zduplikować cały obiekt. Czy wie ktoś może jak w tej wersji programu to zrobić?
Poradziłem sobie korzystając z warstw, ale duplikowanie gradientu było by prostsze.
IMO myślenie nie boli :D nie ma przycisku "Duplikuj" ale jest przycisk "Powiel"


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: leo_sm on 03.04.2012, 20:06:00
IMO myślenie nie boli :D nie ma przycisku "Duplikuj" ale jest przycisk "Powiel"
Moim zdaniem ludzie piszący wstęp w podobnym stylu mają problem z poczuciem własnej wartości i próbują się dowartościować na forum, niby że to oni są lepsi w myśleniu.   :-\ Dodaje w załączniku zrzut z dostępnymi opcjami i nie ma tam ani duplikuj, ani powiel, chyba że coś przeoczyłem. Może jest jakieś inne dojście do tej opcji w jakimś menu?


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: Silterss on 03.04.2012, 20:37:21
Ctrl+Shift+F i otworzy się karta Wypełnienie i kontur, i w zakładce Wypełnienie jest guzik Powiel.


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: leo_sm on 04.04.2012, 08:18:10
Dziękuję bardzo  :) .


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: Grafik_adept on 24.01.2013, 15:23:31
Wiem, że temat jest odgrzebywany, ale nie będe przecież tworzył nowego, żeby zadać pytanie bezpośrednio do tego tutoriala.

Pytanie:
Czy tworząc kolor do tych kul posługujemy się jakimś schematem czy metodą prób i błędów, żeby ładnie wyszło?

Pozdrawiam


Tytuł: Odp: Metalowe kulki
Wiadomość wysłana przez: Danyeru on 24.01.2013, 15:41:09
Metoda prób i błędów. ;-)