Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Tutoriale => Inkscape => Wątek zaczęty przez: Kifer71 on 17.02.2008, 19:46:00Tytuł: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: Kifer71 on 17.02.2008, 19:46:00
Pac-Man-owe duszki
Tutorial

Opracowanie: Kifer
Poziom trudności: średni

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_20_02_08_6_23_07.png)
Kilka czy kilkanaście dni temu, rav (http://www.gimpuj.info/profiles/rav-u1039.html) wkleił na kanale link do poniższego tutka. Dziś naszła mnie ochota aby go przetłumaczyć. Mam nadzieję, że się Wam spodoba.
Autorem oryginału Pac-Man baddies with Inkscape (http://howto.nicubunu.ro/inkscape_pacman_baddies/) jest nicu.

Tutorial napisany w wersji Inkscape 0.45. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić.[lp] Zaczynamy

[lp] 1. Otwórz nowy dokument w Inkscape. Ja wybrałem rozmiar A5 i orientacje poziomą.
Menu Plik -> Ustawienia dokumentu (Shift + Ctrl + D).
[lp] 2. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_7_52_19.png) (F5).

[lp] 3. Przytrzymując klawisz Ctrl narysuj koło.

[lp] 4. W palecie kolorów umieszczonej na dole okna programu klikamy w kolor Blue (#0000FF).

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_8_11_32.png)


[lp] 5. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Edytowanie węzłów i uchwytów ścieżek (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_8_28_24.png) (F2).
[lp] 6. Z menu Ścieżka wybierz Obiekt na ścieżkę (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_8_48_45.png) (Shift + Ctrl + C), lub kliknij ikonę w pasku opcji narzędzia (to ten zaraz nad planszą roboczą). Na obwodzie koła pojawią się cztery węzły.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_9_13_16.png)


[lp] 7. Teraz dwu klikiem postaw dwa nowe węzły.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_9_19_20.png)


[lp] 8. Zaznacz dwa nowo utworzone węzły.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_9_27_46.png)


Równie dobrze możesz przytrzymać klawisz Shift i kliknąć najpierw pierwszy potem drugi węzeł.

[lp] 9. Przytrzymaj klawisz Ctrl i LPM, i przeciągnij do dołu jeden z dwóch nowo utworzonych węzłów, aż do otrzymania poniższej figury.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_9_38_04.png)


[lp] 10. Zaznacz trzy węzły widoczne poniżej:

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_10_15_58.png)


[lp] 11. Teraz kliknij na ikonę Dołącza węzły do zaznaczonych segmentów (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_9_53_56.png). Powstaną dwa nowe węzły.
(http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_10_26_46.png)

[lp] 12. Teraz zaznacz trzy najniższe węzły.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_6_48_35.png)


[lp] 13. Ponownie kliknij na ikonę Dołącza węzły do zaznaczonych segmentów (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_9_53_56.png). Powstaną dwa nowe węzły.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_6_58_51.png)


Na obrazie są dwa węzły zaznaczone na zielono. Już wyjaśniam czemu.

[lp] 14. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij najpierw jeden potem drugi węzeł zaznaczony na obrazie zielonym kolorem.

[lp] 15. Przytrzymaj klawisz Ctrl i przeciągnij węzły do góry, ciągnąc oczywiście tylko za jeden z nich, aż do otrzymania poniższej figury.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_7_03_37.png)


Można jeszcze naszego duszka lekko podwyższyć, ale nie jest to konieczne. Jeśli decydujesz się aby twój duszek był wyższy to wykonaj punkty 16 i 17, jeśli nie, pomiń je. Ja swojego lekko wydłużyłem.

[lp] 16. Zaznacz trzy najwyższe węzły.

[lp] 17. Przeciągnij jeden z zaznaczonych węzłów lekko do góry.

Teraz należy nadać duszkowi lekką wypukłość.

[lp] 18. Kliknij na figurę duszka PPM i rozwiniętego menu wybierz Duplikuj (http://www.gimpuj.info/gallery/12_22_02_08_9_50_56.png) (Ctrl + D).

[lp] 19. Z palety kolorów wybierz czarny.
[lp] 20. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie i modyfikowanie gradientów (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_11_28_44.png) (Ctrl + F1).
[lp] 21. W pasku opcji narzędzia kliknij ikonę Utwórz gradient koncentryczny (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_11_49_11.png).

[lp] 22. Przeciągnij gradient jak na rysunku poniżej. Czerwona strzałka wyznacza kierunek przeciągania gradientu.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_7_08_29.png)


[lp] 23. W pasku opcji narzędzia kliknij w przycisk z napisem Edytuj.... Otworzy się okno Edytor gradientu.

[lp] 24. W oknie edycji gradientu w sekcji Kolor w punkcie kliknij zakładkę HSL.

[lp] 25. W zakładce HSL ustaw suwak Alfa (przezroczystość) na 0, czyli przesuń go maksymalnie w lewo. (To ten suwaczek z literką A.)

[lp] 26. Suwak Jasność (L) ustaw na 255, maksymalnie w prawo.

[lp] 27. W oknie edytora gradientu wybierz drugi punk gradientu. U mnie jest to stop2267.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_7_25_46.png)


[lp] 28. Ustaw Alfę A na 251.

[lp] 29. Ustaw gradient przeciągając jego węzły (te małe kółeczka) taj jak na poniższym obrazie.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_7_34_01.png)


[lp] 30. W oknie edycji gradientu ponownie na aktywny ustaw pierwszy punkt gradientu. U mnie to stop2265.

[lp] 31. Ustaw Jasność L na 0.

[lp] 32. Powróć do drugiego punktu gradientu i ustaw Alfę A na 190.

[lp] 33. Zamknij okno edycji gradientu. Efekt ostatnich czynności powinien być podobny do poniższego obrazu.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_7_38_29.png)


Nadszedł czas na rysowanie oczu.
[lp] 34. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_7_52_19.png).

[lp] 35. Z palety kolorów wybierz biały.

[lp] 36. Przytrzymując klawisz Ctrl narysuj białko oka.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_13_58.png)


Tak jak duszka musimy i oczko doprowadzić do pseudo 3D.

[lp] 37. Kliknij PPM na białko oka i z rozwiniętego menu wybierz Duplikuj...
[lp] 38. W pasku opcji narzędzia kliknij ikonę Utwórz gradient koncentryczny (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_11_49_11.png).

[lp] 39. W pasku opcji narzędzia kliknij na rozwijane menu Brak gradientów w zaznaczeniu i wybierz jedyny dostępny tam gradient.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_9_29_53.png)


[lp] 40. Ustaw gradient podobnie jak na poniższym obrazie.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_24_32.png)


[lp] 41. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_7_52_19.png).

[lp] 42. Z palety kolorów wybierz czarny.

[lp] 43. Przytrzymując klawisz Ctrl narysuj na białku oka czarną źrenicę.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_35_05.png)


[lp] 44. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz Zaznacza i przekształca obiekty (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_54_55.png) (F1).

[lp] 45. Zaznacz całe oko.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_41_33.png)


[lp] 46. Z menu Obiekt wybierz Grupuj (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_00_07.png) (Ctrl + G) lub kliknij ikonę grupowania na górnym pasku narzędziowym.
[lp] 47. W tym samym pasku narzędziowym kliknij ikonę Tworzy klon zaznaczonego obiektu (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_59_00_1.png) (Alt + D).

[lp] 48. Złap klon oka i przesuń w lewo.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_10_35.png)


Przedostatni etap to dodanie dwóch błysków światła na duszka.
[lp] 49. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_7_52_19.png).

[lp] 50. W lewej górnej części ducha narysuj elipsę.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_21_52.png)


[lp] 51. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz Zaznacza i przekształca obiekty (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_54_55.png).

[lp] 52. Kliknij elipsę. Powinny pojawić się strzałki pozwalające na obrót obiektu.

[lp] 53. Obróć elipsę 45° w prawo i kliknij ją ponownie. Powrócą strzałki przemieszczania obiektu.

[lp] 54. Ustaw elipsę jak na poniższym obrazie.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_29_24.png)


[lp] 55. Z menu Obiekt wybierz Wypełnienie i kontur (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_39_38.png) (Shift + Ctrl + F) lub kliknij elipsę PPM i z rozwiniętego menu wybierz  Wypełnienie i kontur.

[lp] 56. W oknie dialogowym Wypełnienie i kontur ustaw Alfę na 160, a pasek Blur (Rozmycie) (to ten drugi od dołu) na 28 i zamknij okno właściwości.

[lp] 57. W podobny sposób utwórz błysk w prawej, dolnej części ducha.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_11_47_22.png)


Pozostało dodać cień pod naszego duszka.
[lp] 58. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie okręgów, elips i łuków (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_7_52_19.png).

[lp] 59. Narysuj elipsę jak na poniższym obrazie.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_20_02_08_5_32_03.png)


[lp] 60. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz narzędzie Tworzenie i modyfikowanie gradientów (http://www.gimpuj.info/gallery/12_17_02_08_11_28_44.png).

[lp] 61. Sprawdź czy w pasku opcji narzędzia masz zaznaczony gradient koncentryczny.

[lp] 62. Postaw gradient jak pokazuje poniższy rysunek.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_20_02_08_5_47_18.png)


[lp] 63. Wybierz Wypełnienie i kontur dla cienia.

[lp] 64. W oknie dialogowym ustaw Blur (Rozmycie) na 10, a Master opacity (Przezroczystość) na 100.
[lp] 65. Z narzędziówki po lewej stronie okna programu wybierz Zaznacza i przekształca obiekty (http://www.gimpuj.info/gallery/12_19_02_08_10_54_55.png).

[lp] 66. Z menu Obiekt wybierz Przesuń pod spód (http://) (End) lub w pasku opcji narzędzia kliknij ikonę przesuwania pod spód.

(http://www.gimpuj.info/gallery/12_20_02_08_6_12_54.png)


[lp] KoniecWybaczcie ewentualne błędy. Jest to mój pierwszy tutek na Inkscape, a programu użyłem tak naprawdę drugi raz. Jedyna praca jaką kiedyś wykonałem to logo na forumowe koszulki (kosztowało mnie to wiele pracy :P). Dopiero przy tłumaczeniu powyższego poradnika poznałem działanie podstawowych narzędzi programu i to zapewne nie wszystkich. Metodą prób i błędów udało mi się pomalować duszki na inne kolory i zmienić ich wielkość, ale jak do tej pory nie potrafię nałożyć ich na deseń. Jeśli ktoś z was wie jak to zrobić byłbym wdzięczny za podpowiedź. (Już umiem.) Duszki na deseniu możecie zobaczyć w oryginalnym tutorialu.

Miłej zabawy z Inkscape.K71

Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: capeone on 21.02.2008, 14:24:54
:)
(http://www.gimpuj.info/gallery/3143_21_02_08_1_21_00.png)
dzięki Kifer (za tutka) (tzn za paczkę :)) (chociaż za tłumaczenie też się Ci należy:))
dziwne. u mnie na monitorze ten brązowy był czerwonym :)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: CorteZ on 21.02.2008, 15:20:56
(http://www.gimpuj.info/gallery/6969_21_02_08_2_18_34.png) (http://www.gimpuj.info/)

Wielkie dzięki. Druga praca wykonana w Inkscape... Mam pytanie...  Bo jak wykonałem duszka to chciałem go zapisać, ale mozliwy jest tylko format *.svg . Ale wy swoje prace macie w *.png . Jak to zapisać?

EDIT: A jak dodać ten deseń?


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: Ravicious on 21.02.2008, 22:48:51
Eksportujesz obraz, opcja dostępna w menu Plik.


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: Koras on 06.03.2008, 20:49:05
A oto moja praca  :)
(http://www.gimpuj.info/replacement.png)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: Ravicious on 12.03.2008, 17:49:59
Mój duszek :)

(http://www.gimpuj.info/gallery/1039_12_03_08_4_48_42.png) (http://www.gimpuj.info/)

@capeone

Fajne wyglądają z konturem ;)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: edziuK on 06.04.2008, 22:58:06
Ale cień brzydki mi wyszedł. :P

(http://www.gimpuj.info/gallery/6760_06_04_08_10_55_10.png)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: BartisKing on 08.06.2008, 14:40:59
(http://tapetosik.com/files/asg12zawewaazkd92wun.png)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: Vins3nt on 09.06.2008, 23:44:05
Fajny tutek.Dopiero co ściągnąłem program i już udało mi się poznać pare rzeczy :D

Moje duszki

(http://i160.photobucket.com/albums/t197/Vins3nt_2007/Potrzebne%20na%20stronkach/33.jpg)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: Danyeru on 15.06.2008, 16:50:13
Fajny tutek. Łatwo można chwycić "o co kaman"

Moje pierwsze spotkanie z inkscape + ten tut

(http://www.gimpuj.info/replacement.png) (http://img181.imageshack.us/my.php?image=duszek2bo0.png)       (http://www.gimpuj.info/replacement.png) (http://imageshack.us)   


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: K-ja on 13.01.2009, 17:21:10
Fajny tutorial, chociaż zapomniałam zrobić błysk mu na "nóżce" xD

(http://www.gimpuj.info/gallery/15308_13_01_09_4_11_42.png)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: marcin199518 on 24.11.2009, 20:53:37
dopiero dzisiaj sie zaczelem interesowac i juz troche wiem czego uzywac
PS:te polyski na dole i na gorze sa cale biale a jak robilem to byly rozmazane ;p

(http://www.gimpuj.info/gallery/34777_24_11_09_7_50_52.png)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: MisaAmane on 07.01.2010, 21:19:36
Wyniki mojego pierwszego tutka w Inscape xDD Napis zrobiony w Gimpie xDD

(http://www.img-share.net/uploads/167duszek.png)

PS: Poziom trudnosci projektu jest bardzo latwy :)


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: OKTS'a on 18.02.2010, 13:35:03
(http://www.gimpuj.info/replacement.png)
Super tutek, dobrze napisany, a co za tym idzie też łatwy.
Kontur trochę jest widoczny  :-[
Oczy są powielone, a prawe wygląda na większe.


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: ShowKans on 12.04.2010, 19:09:43
Fajna instrukcja ;)
To moje dzieło :
(http://www.wstaw.org/m/2010/04/12/Rysun0ek_png_750x750_q85.jpg)

P.S. mam 11 lat ;]


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: xy0urn3ux on 19.04.2010, 14:23:59
Oto moje dziełko: (http://www.gimpuj.info/replacement.png) (http://img94.imageshack.us/i/pacmanfs.png/) ;]


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: WiktorinMafia on 18.06.2016, 14:14:03
mój pierwszy tutorial.
(http://www.gimpuj.info/index.php?action=dlattach;topic=13152.0;attach=63612)
Mój duszek :)

(http://www.gimpuj.info/gallery/1039_12_03_08_4_48_42.png) (http://www.gimpuj.info/)
@capeone
Cytuj
Fajne wyglądają z konturem ;)
mi z konturem połowa wyszła czarna.

Scalenie postów: 18.06.2016, 16:32:50 (używaj opcji Modyfikuj!)
wie ktoś jak ustawić avatara bo chcę wziąć sobie mojego ducha?


Tytuł: Odp: Pac-Man-owe duszki
Wiadomość wysłana przez: be@ on 18.06.2016, 14:30:40
wie ktoś jak ustawić avatara bo chcę wziąć sobie mojego ducha?
Takie pytania, to w dziale "Sprawy techniczne". Kliknij na swoją nazwę użytkownika, następnie po lewej będziesz mieć sekcję: Modyfikuj Profil -> Dane publiczne i tam masz opcję wgrania własnego obrazka, wystarczy kliknąć w przycisk "Przeglądaj" i wybrać obrazek z dysku.