Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Tutoriale => Animacje => Wątek zaczęty przez: mauf on 15.01.2007, 17:38:32Tytuł: Animowane przejście zdjęcia w grafikę (GAP)
Wiadomość wysłana przez: mauf on 15.01.2007, 17:38:32
Jakieś trzy cztery dni temu potrzebowałem zrobić jako zakończenie sekwencji video krótką ( 2-3 sekundową ) animację, która miała polegać na tym że ostatnia klatka sekwencji wideo miała płynnie przechodzić w grafikę. Trochę ( a nawet więcej ) pokombinowałem jak by to zrobić w gimpie i w końcu wymyśliłem.
Żeby następnym razem tego nie wymyślać od nowa robiłem notatki. I tak po skończonej pracy przyszło mi do głowy żeby zrobić tutka, dorobiłem zrzuty ekranu no i jest! :))


A oto efekt który powinniśmy osiągnąć na końcu. Żeby oszczędzić wam transfery rozmiar mniejszy niż w tutku.

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_48_51.gif)

Ponieważ ja pracowałem w rozdzielczości PAL i moja animacja trwała około trzech sekund to pliki wynikowe były dość duże. Na potrzeby tutoriala przeskalowałem obraz i
zmniejszyłem liczbę klatek tak aby otrzymać sekundę animacji przy 24kl/s. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby zmniejszyć rozmiar jeszcze bardziej.

Do wykonania animacji potrzebny będzie dodatek do gimpa - GAP, oraz gimp w wersji stabilnej, na wersji testowej 2.3.13 gimp się wykładał.


No to zaczynamy.

1. Tworzymy nowy katalog i nazywamy go wg uznania, ja swój nazwałem "budynek"

2. Otwieramy dowolne zdjęcie. Możemy zostawić oryginalny rozmiar lub przeskalować. Ja swoje przeskalowałem do szerokości 500px.

3. Zapisujemy go w uprzednio utworzonym katalogu, nadając mu nazwę budynek_00001.xcf

Cyfry i rozszerzenie są obowiązkowe, słowo przed cyframi może być dowolne.

4. Klikamy prawym przyciskiem myszy na obrazie i wybieramy: video>zduplikuj ramki
Ukaże nam się okienko "Duplikowanie ramek"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_36_20_1.png)

W pozycji "N razy" wpisujemy wartość 12 i potwierdzamy klikając "OK"
W naszym katalogu pojawiają się dodatkowe klatki animacji.

5. Ponownie klikamy na obrazku prawym przyciskiem myszy i wybieramy: video>zmodyfikuj ramki
Pokaże się nam okno "modyfikacja ramek"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_36_20_3.png)

Wybieramy z rozwijanej listy "operacja" opcję "apply filter on layer", a w polu "od ramki" ustawiamy na 2 dzięki temu ramka nr 1 pozostanie nie zmieniona.
Opcja "do ramki" powinna być ustawiona na ostatnią ramkę animacji, w naszym wypadku na ramkę 13. Resztę opcji pozostawiamy bez zmian i klikamy "OK"

W następnym oknie które nam się pojawi

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_36_20_4.png)

w lewej części okna wybieramy opcję "plug-in-mblur" i klikamy przycisk "zastosuj zmienne wartości"
Pojawi się okno "Rozmycie w ruchu"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_03_0.png)

W tym oknie zaznaczmy "typ rozmycia" na "powiększenie" a w "parametrach rozmycia" opcję "długość" ustawiamy na 1 i klikamy "OK"

Pojawi nam się okienko gdzie klikamy "kontynuuj"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_03_1.png)

I znów pojawi nam się okno "Rozmycie w ruchu" gdzie zmieniamy tylko wartość opcji "długość" na 7 (tu możecie wybrać dowolną wartość aby uzyskać różne efekty ). Klikamy "OK"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_03_2.png)

W następnym małym okienku które nam wyskoczy  klikamy "kontynuuj"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_03_3.png)


Chwila oddechu ... :)

Jedziemy dalej :))

Otwieramy z naszego katalogu z animacją (Ctrl+O) ramkę numer 13

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_03_4.png)

Przechodzimy do okna warstw i duplikujemy warstwę.

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_55_0.png)

Klikamy na warstwie "tło" prawym przyciskiem myszy i wybieramy "dodaj kanał alfa".
Następnie aktywujemy warstwę "kopia: tło" (klikamy na nią).

Przechodzimy do okna z obrazem, klikamy na obrazie prawym przyciskiem myszy i wybieramy: narzędzia>narzędzia kolorów>odcień i nasycenie

Ukaże nam się okno w którym suwak "nasycenie" ustawimy na -100  i klikamy "OK"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_55_1.png)

Znów klikamy na obrazie prawym przyciskiem i wybieramy: filtry>wykrywanie krawędzi>krawędź
Zobaczymy nowe okno

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_55_2.png)

w którym ustawiamy: "algorytm" sobel ( możecie wybrać inny) "Moc" ustawiamy na 2 (możecie inaczej) Na dole zaznaczamy "rozmaż" i klikamy "OK"

Jeszcze raz klikamy prawym przyciskiem na obrazie i wybieramy: warstwa>kolory>inwersja

Powinniśmy otrzymać coś takiego

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_55_3.png)

Przechodzimy do okna warstw i przenosimy warstwę "kopia: tło" na dół.

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_38_55_4.png)

Teraz klikamy na warstwę tło żeby była aktywna i zapisujemy ramkę 13 ( Ctrl+S), zamykamy okno z tą ramką.

7. Wracamy do okna z ramką nr. 1

Klikamy na obrazie prawym przyciskiem myszy i wybieramy: video>zduplikuj ramki
W oknie które się pokaże ustawiamy: "od ramki"  na 13 "do ramki"   na 13 a "N razy" na 12
i klikamy "OK"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_39_37_0.png)

Tym sposobem mamy 25 ramek animacji.

8. I jeszcze raz klikamy prawym przyciskiem na obrazie i wybieramy: video>zmodyfikuj ramki.

Pokaże nam się okno które już znamy :)

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_39_37_1.png)

Wybieramy z rozwijanej listy "operacja" opcję "apply filter on layer", a w polu "od ramki" ustawiamy na 13 ( tym razem zmienimy ramki od 13 do 25 )
Opcję "do ramki" ustawiamy na 25. Resztę opcji pozostawiamy bez zmian i klikamy "OK"

I znów widzimy znajome okno ( jak miło :) )

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_39_37_2.png)

W lewej części okna zjeżdżamy na sam dół i wybieramy opcję "plug-in-wr-set-opacity" i klikamy przycisk "zastosuj zmienne wartości". ( ustawiamy przeźroczystość warstwy „tło” )

W nowym oknie które się pokaże

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_39_37_3.png)

Ustawiamy: "nieprzepuszczalność" na 100 "tryb" na "set" i klikamy "OK"

Kolejne znajome okienko klikamy "kontynuuj"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_39_37_4.png)

Drugi raz pokaże się okno "set layer opacity"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_12_0.png)

Tym razem ustawiamy: "nieprzepuszczalność" na 0 "tryb" bez zmian na "set" i klikamy "OK"

Kolejne znajome okienko klikamy na "kontynuuj"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_12_1.png)

No i gotowe, możemy sprawdzić naszą animację.
Prawy przycisk myszy na obrazie i wybieramy: video>playback
Pojawi się okno "videoframe playback"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_12_2.png)

Odznaczmy opcję "pętla" i naciskamy przycisk start

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_12_3.png)

Jeśli animacja nam się podoba to możemy ją zapisać jako animację w pliku gif lub animację video w pliku avi.

Jeśli chcemy zapisać jako gif to klikamy na obrazie prawym przyciskiem myszy i wybieramy: video>ramki do obrazu
W oknie które się pokaże nic nie zmieniamy i klikamy "OK"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_12_4.png)

Pokaże nam się okno z obrazem zatytułowane "bez nazwy"
Klikamy na nim prawym przyciskiem i wybieramy filtry>animacja>optymalizuj (dla formatu gif)
Pojawi się kolejne okno z obrazem "bez nazwy" klikamy na nim i wybieramy: plik>zapisz jako
W oknie dialogowym wpisujemy nazwę animacji i po kropce wpisujemy rozszerzenie gif np. animacja.gif
Klikamy "zapisz" pojawi się następne okno dialogowe "eksport pliku"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_46_0.png)

Tutaj zaznaczamy opcje:
- "zapisz jako animację"
- "konwertuj na indeksowany z użyciem ..."
i klikamy "eksportuj"

W następnym oknie dialogowym nic nie zmieniamy i klikamy "OK"

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_46_1.png)

Jeśli chcemy zapisać animacje jako plik avi to na obrazie ramki 1 klikamy prawym przyciskiem i wybieramy: video>kodowanie>master videoencoder

Ukaże nam się okienko z ustawieniami kodowania

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_46_2.png)

Na pierwszej zakładce "video options" po prawej stronie zmieniamy "unchanged" na 25, "ntsc" na "pal", a poniżej wybieramy "avi1" wtedy aktywuje nam się przycisk "parameters" ( zaraz do niego wrócimy ).

Poniżej w pozycji "output" możemy wpisać nazwę naszego pliku video.

Okno po zmianach powinno wyglądać tak:
(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_46_3.png)

Klikamy przycisk "parameters" i w nowym oknie

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_40_46_4.png)

ustawiamy: "video codec" na "jpeg", a w zakładce "jpeg codec options" możemy zmienić quality na 95. Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. i klikamy "OK"
Wracamy do okna "master videoencoder" gdzie klikamy "OK" i czekamy aż komputer przeliczy animacje i zapisze jako avi.
Do zapisu jako avi potrzebne są odpowiednie kodeki w systemie.

To tyle.
Możliwości zabawy jest wiele, ja pokazałem nałożenie dwóch filtrów i ich wzajemne płynne przejście.

Można jednak poprzestać na jednym filtrze czyli skończyć na punkcie piątym a zamiast początkowych trzynastu ramek od razu zrobić więcej.

Np. coś takiego:

(http://www.gimpuj.info/gallery/608_19_02_09_11_49_53.gif)


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: noss on 15.01.2007, 20:34:26
Tutorial jest bardzo dobry i fajny efekt.

Mam pytanko: Jaką masz wersję GAP i GTK+ bo widzę na screenach że twój GAP jest częściowo spolonizowany.
Ja mam GAP v2.2.0 i GTK v2.10.6-1 na GIMP v2.2.13 i GAP jest po angielsku.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 15.01.2007, 20:51:31
Więc tak:

Gimp 2.2.13
GAP 2.2.0
GTK 2.8.18

Może system ma znaczenie, używam Debiana.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: evcius92 on 06.08.2007, 12:59:13
Bardzo fajny efekt. ;)
Tylko moja praca nie przyniosła tak dobrego efektu.
Nie wiem, może coś poprzekręcałam, bo w animację z wykorzystaniem GAPa bawię się od bardzo niedawna.
(http://www.gimpuj.info/replacement.png)


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 06.08.2007, 13:33:30
Bardzo fajny efekt. ;)
Tylko moja praca nie przyniosła tak dobrego efektu.
Nie wiem, może coś poprzekręcałam, bo w animację z wykorzystaniem GAPa bawię się od bardzo niedawna.
Nie zrobiłaś rozmycia w ruchu przed wykrywaniem krawędzi:)


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: evcius92 on 07.08.2007, 13:48:20
Bardzo fajny efekt. ;)
Tylko moja praca nie przyniosła tak dobrego efektu.
Nie wiem, może coś poprzekręcałam, bo w animację z wykorzystaniem GAPa bawię się od bardzo niedawna.
Nie zrobiłaś rozmycia w ruchu przed wykrywaniem krawędzi:)
Aha, dzięki. Ja to zawsze muszę coś przeoczyć :P


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: Kolczu on 05.12.2007, 17:54:03
NO wszystko fajnie, ale po chwili oddechu jak otwieram obrazek nr 13 to nie mam go takiego rozmytego i nie wychodzi potem tak fajnie;/ Help plx czemu mi się to nie robi!?


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 05.12.2007, 22:05:31
NO wszystko fajnie, ale po chwili oddechu jak otwieram obrazek nr 13 to nie mam go takiego rozmytego i nie wychodzi potem tak fajnie;/ Help plx czemu mi się to nie robi!?

Przyczyny mogą być różne. Np.bywa że niektóre wersje gapa nie pracują tak jak powinny, choć myślę że przyczyną może być błąd po twojej stronie w wykonaniu tego co napisałem. Sprawdź dokładnie krok po kroku czy robisz wszystko tak jak napisałem.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: masiek on 17.02.2008, 22:48:43
Świetny pomysł i takze dobrze napisany tutorial gratulacje :)
(http://www.gimpuj.info/gallery/6251_17_02_08_9_44_16.gif)
zdjęcie straciło troche na jakości ale tam :D


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: OLUS on 06.09.2008, 11:19:10
Mi wyszło dopiero za 4 razem :D :P
Super efekt tego tutka :D


(http://i36.tinypic.com/2di34ue.gif)


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 06.09.2008, 11:49:56
Mi wyszło dopiero za 4 razem :D :P
Super efekt tego tutka :D

Moje gratulacje :) Dobrze się nie poddałeś.

Zauważyłeś że u ciebie obraz najpierw się pomniejsza? Odwrotnie niż u mnie :)


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: Arek93 on 02.12.2008, 22:26:43
Mam mały problem.
Cytuj
a poniżej wybieramy "avi1" wtedy aktywuje nam się przycisk "parameters"
Nie mogę wybrac "avi1".
(http://www.gimpuj.info/replacement.png) (http://imageshack.us)
Bardzo proszę o pomoc.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: hidan on 23.01.2009, 23:54:12
mam problem Bo jeśli wybieram video>duplikuj ramki to wtedy wyskakuje błąd co zrobić ?


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 24.01.2009, 00:50:11
mam problem Bo jeśli wybieram video>duplikuj ramki to wtedy wyskakuje błąd co zrobić ?

Nie chcę być złośliwy, więc zapytam tylko skąd mamy wiedzieć co jest grane jeśli nie podałeś jaki błąd wyskakuje. Podaj jaki to błąd.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: hidan on 24.01.2009, 11:04:04
mam problem Bo jeśli wybieram video>duplikuj ramki to wtedy wyskakuje błąd co zrobić ?

Nie chcę być złośliwy, więc zapytam tylko skąd mamy wiedzieć co jest grane jeśli nie podałeś jaki błąd wyskakuje. Podaj jaki to błąd.

 
wyskakuje taki :Błąd dla wykonywania dla "duplikate kontinue" : Error: eval: unbound variable: plug-in-gap-dup


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 24.01.2009, 22:59:53
wyskakuje taki :Błąd dla wykonywania dla "duplikate kontinue" : Error: eval: unbound variable: plug-in-gap-dup

Użyj duplicate frames zamiast duplicate continue. Może to pomoże.
Napisz jeszcze jaką wersję GAP masz.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: hidan on 25.01.2009, 19:28:51
U mnie nie ma takiego jak duplicate frames a wersje gapa mam 2.4 chyba


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 26.01.2009, 11:28:55
U mnie nie ma takiego jak duplicate frames a wersje gapa mam 2.4 chyba

Ta funkcja jest w GAP-ie jak długo pamiętam. Jeśli nie masz jej to masz coś z instalacją gimp/gap. Ja tu nic nie poradzę.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: czarodziejczarek on 14.02.2009, 03:06:13
No ja mam problem gif mi wyszedł bardzo ładnie wszystko szło bez problemu, później jak robiłem *.avi t o już nie wyszło na samym końcu doczytałem ze są potrzebne pliki odpowiednie pliki avi czy coś takiego problem wystąpił w tym bo błąd wspomniał, że brak jest plików tych kodeków.

Wystąpił problem z aplikacją gap_vid_enc_avi.exe i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty, a wiem ze instalowałem tego jakiegos GAPA

Dodam ze mam zainstalowane kodeki:
to co ma windows media player
to co ma winampa
K-Lite Codec Pack
Real Alternative
to co ma NERO w wersji 8
to co ma windows movie maker
to co allplayer
i nic więcej nie mam chyba że cos jest czego nie wiem dodam ze wszystkie kroki postąpiłem tak jak napisał autor tego tourtaialu, który oceniam na 5+ :) jako początkujący gimpowicz dziękuję proszę o pomoc :'( :'( w rozwiązaniu mojego problemu pozdrawiam <aniolek>


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: mauf on 14.02.2009, 12:50:33
Trudno powiedzieć co jest przyczyną błędu. Ostatnie wersja GAP czeka na poprawki i tu może być problem. Tymczasowo problem można obejść eksportując klatki do np. jpg i złożyć je w plik wideo w avidemux (darmowy i prosty w obsłudze).

W gimpie: Video->Frames Convert w okienku które się pojawi wpisz odpowiednie rozszerzenie jpg, lub png, ścieżkę do katalogu itp. i potwierdź.

W avidemux: Otwórz pierwszy plik z całej sekwencji, avidemux załaduje to jako animację.

Wybierzesz sobie kodek video i jego parametry, zapiszesz jako avi, mpeg itp.

Gotowe.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: agent_012 on 19.02.2009, 19:20:23
jestem początkujący ale pokombinowałem i spróbowałem czegoś troszkę innego :)
mój efekt w załączniku :D


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: arcsinx on 15.03.2009, 02:42:24
przy wykonywaniu pkt. nr 5 wyskakuje mi błąd, tak oto wygląda :/

gif mi się wykonał, ale błędy wyskakują, czym może być to spowodowane?


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: agent_012 on 26.03.2009, 11:35:17
przy wykonywaniu pkt. nr 5 wyskakuje mi błąd, tak oto wygląda :/

gif mi się wykonał, ale błędy wyskakują, czym może być to spowodowane?

mi bledy tez wyskakuja ale nic sie od nich nie dzieje


Tytuł: GAP eksportowanie animacji do AVI problem
Wiadomość wysłana przez: MysticPL on 10.07.2009, 21:58:33
Witam, mam problem. Zrobiłem animację 10 ramek zapisane w osobnym folderze.
Zrobiłem wszystko tak jak w tym poradniku: http://www.gimpuj.info/index.php?topic=1244.0;wap2 . Ale ten plik avi zajmuję tylko 820 kb i odtwarzacz nie może go odczytać. Prosze o pomoc.


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: Aresi on 09.04.2010, 14:49:00
Cytuj
1. Tworzymy nowy katalog i nazywamy go wg uznania, ja swój nazwałem "budynek"
Mistrzem jestem, ponieważ nie wiem jak zrobić katalog


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: Qba_ on 09.04.2010, 15:25:17
Nie wiesz, jak się tworzy nowy folder w Windowsie?


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: Fashion on 09.04.2010, 15:34:49
Klikasz PPM na np. pulpicie -> Nowy -> Folder. Teraz wystarczy go nazwać i gotowe ;).


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafike ( GAP )
Wiadomość wysłana przez: Aresi on 09.04.2010, 16:27:16
Dziękuję za pomoc... Ja myślałem, że to jakoś w GIMPie :D


Tytuł: Odp: Animowane przejście zdjęcia w grafikę (GAP)
Wiadomość wysłana przez: kysu on 25.03.2011, 12:11:17
witaj, u mnie rowniez pojawiaja sie problemy , nie wiem czy to zwiazane z wersja GAP czy cos innego
Gap v2.4.0
Gimp 2.6.7
Najezdzajac na ikone gimpa pojawiaja mi sie 2 wersje jednoczesnie , mianowicie
2(2)
2.6.7