Gimp, Gimp. Gimp gimp gimp gimp.
Gimp gimp gimp Gimp gimp gimp?


Gimp gimp gimp gimp gimp, gimp i gimp gimp

Winheart

Gimp gimp Gimp gimp Gimp w gimp
Śmietniczek6
 
Próby zrobienia sygnaturki Nie wiadomo skąd Uśmiech4
 


Gimp gimp
Gimp gimp gimp